2021-03-31

❗️🚛🇫🇷 1 Kwietnia 2021. dobiega końca okres przejściowy dotyczący dekretu nr 2020-1396 z dnia 17 listopada 2020 r.

Od jutra kierowcy pojazdów mających boczne i tylne naklejki informujące o martwych punktach, które nie są dostosowane ściśle do nowych norm, będą karani.

👮🏻‍♂️Naruszenie przez każdego kierowcę obowiązku sygnalizacji nałożonego niniejszym artykułem oraz przepisów przewidzianych do jego stosowania podlega karze grzywny przewidzianej za wykroczenia czwartej klasy a nieprzestrzeganie dekretu będzie karane grzywną w wysokości 135-750 euro.


Dekret nr 2020-1396 z dnia 17 listopada 2020 r.

„W sprawie znaków sygnalizujących martwe pola na pojazdach, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony
Dekret dotyczy: kierowców, właścicieli pojazdów powyżej 3,5 tony, użytkowników szczególnie narażonych (w szczególności rowerzystów, pieszych, użytkownicy pojazdów osobowych), organów kontrolne.
Wejście w życie: tekst wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r.

Treść: Artykuł L. 313-1 kodeksu drogowego, wprowadzony art. 55 ustawy nr 2019-1428 z dnia 24 grudnia 2019 r. wymaga, aby pojazdy powyżej 3,5 tony być wyposażone w oznakowanie pokazujące położenie martwych punktów przymocowanych do pojazdu. Oznakowanie to jest umieszczone zgodnie z odpowiednimi procedurami w celu zapewnienia jak największej widoczności, w szczególności dla rowerzystów, pieszych i użytkowników pojazdów osobowych.

Rozporządzenie to określa procedury wdrażania sygnalizacji martwego pola w pojazdach o masie powyżej 3,5 tony oraz kary związane z nieprzestrzeganiem tej sygnalizacji.

Dekret ministerialny określa warunki stosowania tego dekretu.
Odniesienia: dekret zmienia część regulacyjną Kodeksu Drogowego, z którą można zapoznać się, w wersji wynikającej z tej zmiany, na stronie Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Jak określono odpowiednio w pkt 5, 6.1 i 6.6 artykułu R. 311-1 tego kodeksu, pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony muszą posiadać, widoczne po bokach i z tyłu pojazdu, oznakowanie przedstawiające położenie martwych punktów.
Wzór oznakowania i sposób jego umieszczania określa wspólne zarządzenie ministra właściwego do spraw transportu i ministra właściwego do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.”

Jeśli masz pytania - napisz do nas.
Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie
Skontaktuj się