2020-12-18

1 stycznia 2021 r. Francja wprowadza obowiązek oznakowania martwego pola w samochodach ciężarowych

Zgodnie z francuskim dekretem nr 2020-1396 z dnia 17 listopada 2020 r.

W sprawie znaków sygnalizujących martwe pola na pojazdach, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony

Dekret dotyczy: kierowców, właścicieli pojazdów powyżej 3,5 tony, użytkowników szczególnie narażonych (w szczególności rowerzystów, pieszych, użytkownicy pojazdów osobowych), organów kontrolne.

Wejście w życie: tekst wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r.

Treść: Artykuł L. 313-1 kodeksu drogowego, wprowadzony art. 55 ustawy nr 2019-1428 z dnia 24 grudnia 2019 r. wymaga, aby pojazdy powyżej 3,5 tony być wyposażone w oznakowanie pokazujące położenie martwych punktów przymocowanych do pojazdu. Oznakowanie to jest umieszczone zgodnie z odpowiednimi procedurami w celu zapewnienia jak największej widoczności, w szczególności dla rowerzystów, pieszych i użytkowników pojazdów osobowych.

Rozporządzenie to określa procedury wdrażania sygnalizacji martwego pola w pojazdach o masie powyżej 3,5 tony oraz kary związane z nieprzestrzeganiem tej sygnalizacji.

Dekret ministerialny określa warunki stosowania tego dekretu.

Odniesienia: dekret zmienia część regulacyjną Kodeksu Drogowego, z którą można zapoznać się, w wersji wynikającej z tej zmiany, na stronie Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Jak określono odpowiednio w pkt 5, 6.1 i 6.6 artykułu R. 311-1 tego kodeksu, pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony muszą posiadać, widoczne po bokach i z tyłu pojazdu, oznakowanie przedstawiające położenie martwych punktów.

Wzór oznakowania i sposób jego umieszczania określa wspólne zarządzenie ministra właściwego do spraw transportu i ministra właściwego do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Naruszenie przez każdego kierowcę obowiązku sygnalizacji nałożonego niniejszym artykułem oraz przepisów przewidzianych do jego stosowania podlega karze grzywny przewidzianej za wykroczenia czwartej klasy a nieprzestrzeganie dekretu będzie karane grzywną w wysokości 135-750 euro.

 

Przepisy niniejszego dekretu wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r.

Przez pierwsze 12 miesięcy będzie obowiązywał okres przejściowy. W czasie jego trwania, kierowcy pojazdów mających boczne i tylne naklejki informujące o martwych punktach, które nie są dostosowane ściśle do nowych norm, nie będą karani.

Wizualizacja dot. umiejscowienia oznakowania opracowana przez  francuską FFC Constructeurs (Fédération française de carrosserie) dostępna jest tutaj.

 

Jeśli masz pytania - napisz do nas.
Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie
Skontaktuj się