2021-01-11

BREXIT a Polskie prawo jazdy

???Od początku roku kierowcy, którzy wykonują transport do Wielkiej Brytanii muszą stawić czoła nowym obowiązkom związanych z BREXITEM.
Dotarły do nas pytania między innymi o to czy Polskie prawo jazdy będzie nadal uznawane na terytorium Wielkiej Brytanii, na wszystkie pytania odpowiadamy prywatnie oraz najciekawsze opublikujemy na naszej stronie.

✅Polskie prawo jazdy będzie nadal uznawane na terenie Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu przejściowego.
Wynika to z faktu, że Polska podobnie jak Wielka Brytania, jest stroną Konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Wiedniu w 1968 r., a wzór polskiego prawa jazdy jest zgodny ze wzorem z Konwencji.

?Poniżej znajdziecie Państwo informację ze strony rządowej gov.uk, które pozwolą rozwiać kilka wątpliwości dotyczących zmian BREXITowych.

Prawa jazdy i międzynarodowe prawa jazdy

Kierowcy będą nadal musieli dysponować prawem jazdy odpowiedniej kategorii na dany pojazd. Kierowcy mogą sprawdzić czy ich prawo jazdy posiada odpowiednią kategorię.

Oprócz brytyjskiego prawa jazdy, w niektórych państwach UEi EOG kierowcy muszą posiadać międzynarodowe prawo jazdy (IDP).

Kierowcy mogą zakupić dokument IDP bezpośrednio na poczcie w Wielkiej Brytanii. IDP kosztuje 5,50 funta.

Wizy, paszporty i dowody tożsamości

Od 1 stycznia 2021 r. brytyjski paszport kierowców z Wielkiej Brytanii będzie musiał być ważny przez co najmniej 6 miesięcy, aby mogli oni podróżować do UE. Kierowcy mogą sprawdzić, czy muszą wymienić swoje paszporty.

Aby odbyć międzynarodową podróż do państw UE, brytyjscy kierowcy być może będą potrzebowali pozwolenia na wjazd. Bliższe informacje zostaną opublikowane w zależności od wyników rozmów pomiędzy Wielką Brytanią i UE.

Po przyjęciu porozumienia, wskazówki dotyczące sposobu ewentualnego uzyskania wizy będą znajdowały się na stronach z informacjami dla podróżujących poszczególnych państw.

Do 1 października 2021 r. obywatele UE, EOG i Szwajcarii będą mogli wjechać do Wielkiej Brytanii z paszportem lub krajowym dokumentem tożsamości, tak jak to robią obecnie.

Od 1 października 2021 r. obywatele UE, EOG i Szwajcarii będą musieli okazać paszport, aby wjechać do Wielkiej Brytanii.

Nie będzie to dotyczyło obywateli UE, EOG i Szwajcarii, których prawa są chronione na mocy umowy o wystąpieniu, w tym osób objętych systemem osiedleńczym dla obywateli Unii Europejskiej i pracowników przygranicznych. Będą oni mogli nadal korzystać z krajowych dokumentów tożsamości w celu odbycia podróży co najmniej do dnia 31 grudnia 2025 r.

Świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy

Aby wykonywać swoją pracę, wszyscy brytyjscy kierowcy będą nadal musieli posiadać Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej Kierowcy (Driver Certificate of Professional Competence, CPC). Kierowcy poruszający się po krajach UE muszą mieć przy sobie kartę kwalifikacji CPC kierowcy.

Kierowcy pracujący dla przewoźników brytyjskich

Kierowcy pracujący dla przewoźników brytyjskich oraz posiadający aktualne świadectwo dla brytyjskich kierowców (CPC), nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań dotyczących kwalifikacji, aby przygotować się do 1 stycznia 2021 r. Brytyjskie świadectwo CPC będzie nadal ważne podczas wszystkich przejazdów kierowców, do których są upoważnieni przewoźnicy z Wielkiej Brytanii w wyniku porozumienia z UE, lub na podstawie zezwoleń EKMT.

Przepisy brytyjskie w dalszym ciągu pozwalają kierowcom z UE, pracującym dla przewoźników z Wielkiej Brytanii, posługiwać się świadectwami kwalifikacji zawodowej kierowcy, wystawionymi przez państwa członkowskie UE. Jeżeli kierowcy ci chcą mieć pewność w długim terminie co do swojej możliwości pracy u przewoźników z Wielkiej Brytanii, powinni wymienić swoje świadectwo, wystawione w państwach UE, na brytyjskie.

Kierowcy z Wielkiej Brytanii pracujący dla przewoźników z UE

Działania powinni podjąć kierowcy z Wielkiej Brytanii pracujący lub planujący pracę w firmie w Unii Europejskiej (np. kierowca brytyjski pracujący dla przewoźników we Francji lub Irlandii). Wynika to z tego, że po 1 stycznia 2021 r. CPC dla kierowców brytyjskich może nie zostać uznane za ważną kwalifikację przez pracodawców z UE.

Kierowcy, posiadający CPC dla kierowców brytyjskich, pracujący lub chcący pracować w firmach w UE, powinni przed 1 stycznia 2021 r. wymienić swoje CPC dla kierowców brytyjskich na świadectwa dla kierowców w UE. Aby wymienić CPC dla kierowców brytyjskich, należy złożyć wniosek do odpowiedniego organu w kraju UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

Źródło: www.gov.uk

www.brexit.gov.pl

Jeśli masz pytania - napisz do nas.
Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie
Skontaktuj się