2021-11-19

W najbliższych tygodniach DARS wyposaży miejsca postoju przy autostradzie w tablice zakazujące postój ciężkich pojazdów powyżej 25 godzin. Autobusy i ciężarówki powyżej 3500 kg będą mogły parkować na wyznaczonych miejscach parkingowych maksymalnie przez 25 godzin. 
Pozostawienie samej naczepy na parkingu będzie zabronione.

Nowa ustawa o ruchu drogowym reguluje również parkowanie pojazdów na postojach autostrad i dróg ekspresowych.
• Za wykroczenie grozi grzywna w wysokości 300 euro, osoba prawna 1000 euro, osoba odpowiedzialna 300 euro.

Kierowca będzie musiał w widoczny sposób zaznaczyć godzinę i datę rozpoczęcia parkowania np. na papierowej kartce i umieścić ją na wewnętrznej stronie przedniej szyby (np. godz. 17.18, data 25.11.2021).


Za brak wskazania godziny i daty grozi grzywna w wysokości 150 euro.
Nadzór nad przepisami regulującymi parkowanie sprawują kontrolerzy opłat.
Kontrolerzy aktualne rozpoczęli akcję informacyjną i rozdają ulotki kierowcom samochodów ciężarowych.

📌 Źródło: dars.si

Jeśli masz pytania - napisz do nas.
Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie
Skontaktuj się