2022-08-22

ELA (Europejski Urząd Pracy) opublikowała niedawno dwie pierwsze ulotki informacyjne dla kierowców i operatorów w sektorze transportu drogowego. Obecnie publikowane są wersje językowe obejmujące wszystkie języki UE. Ulotki stanowią część działań ELA w transporcie drogowym i będą szeroko rozpowszechniane w państwach członkowskich podczas kontroli transportu drogowego i działań informacyjnych.

Pierwsza ulotka „Oddelegowani kierowcy – poznaj swoje prawa i obowiązki” zawiera informacje na skomplikowany temat delegowania pracowników, w szczególności kierowców. Wyjaśnia, kiedy kierowca jest delegowany, a kiedy nie, oraz podaje informacje, jakie informacje kierowca będzie musiał przekazać inspektorowi w przypadku kontroli drogowej.

Link: https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-08/Posting_of_Drivers_Polish.pdf

Druga ulotka „Zasady dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku” wyjaśnia bardziej szczegółowo kluczowe elementy prawodawstwa Pakietu Mobilności. Opisuje zasady dotyczące okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego. Informuje również o zasadach dziennego, tygodniowego i dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu oraz o zasadach dotyczących przerw. Ponadto w ulotce poruszana jest sytuacja, gdy kierowca towarzyszy pojazdowi przewożonemu promem lub pociągiem oraz „zasada 12 dni” w przewozach pasażerskich i nie tylko.

Link: https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-08/Driving_and_Resting_Times_Polish.pdf

ELA ogłosiło szereg działań zaplanowanych na 2022 r., w tym organizację skoordynowanej kampanii informacyjnej i uświadamiającej na temat transportu drogowego.

Działania kampanijne ELA są obecnie przygotowywane w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi UE i państwami członkowskimi. Kampania rozpocznie się jesienią 2022 rok

📌 Źródło: ela.europa.eu

Jeśli masz pytania - napisz do nas.
Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie
Skontaktuj się