2021-01-27

❗️??? WĘGRY-Obowiązek zgłaszania wszystkich tras na terytorium Węgier.

Na wniosek środowisk zawodowych Ministerstwo Innowacji i Technologii będzie obsługiwać system przedelektronicznej rejestracji zezwoleń (BIREG), utworzony w celu wzmocnienia ochrony krajowych przewoźników drogowych i towarowych w czynnym zakładzie od 1 stycznia 2021 r. Odpowiednie przepisy zostały opublikowane przez rząd w węgierskim Dzienniku Ustaw nr 298 w dniu 31 grudnia 2020 r. 

➡️Link: https://bireg.gov.hu/bireg/#/account/login


❗️Obowiązek rejestracji dotyczy przewoźników, którzy odpłatnie wykonują międzynarodowy przewóz drogowy (i kabotaż) samochodami ciężarowymi o DMC powyżej 3,5 tony.
W przypadku przewozu na potrzeby własne obowiązek zgłoszeniowy dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony.

✅Nie dotyczy on za to przejazdów tranzytowych.


❌ Od lutego 2021 r. brak zgłoszenia transportu w BIREG będzie traktowane tak samo, jak niedozwolony transport, co pociąga za sobą taką samą sankcję. 

W trakcie weryfikacji sprawdzana jest adekwatność, prawdziwość i kompletność zarejestrowanych danych. W przypadku braku jakichkolwiek elementów danych rejestracyjnych lub danych o przekroczeniu granicy, inspektorzy uzupełnią brakujące dane i nałożą grzywnę na sprawcę .
Kwota kary jest równa grzywnie jak za niedozwolony transport i naruszenia wynikające z niewłaściwego korzystania z licencji.

Brak rejestracji w systemie będzie traktowany jako nieautoryzowana dostawa, za co grozi karą w wysokości 800 000 HUF (około 10 tys. zł).
Brak zgłoszenia miejsca załadunku i rozładunku jest zagrożony karą w wysokości 300 000 HUF (około 4 tys. zł)

Załadowcy mają obowiązek sprawdzać za każdym razem, czy przewoźnik jest zgłoszony do systemu.

Notoryczne niezarejestrowanie lub nieprawidłowe korzystanie z systemu może skutkować całkowitym zakazem wykonywania transportu na terytorium Węgier.


?„Wraz z uruchomieniem BIREG, polityka i rząd węgierski zrekompensowały dziesięcioletni brak ochrony rynku” - powiedział József Péter Ignácz, prezes MKFE, ogłaszając podstawy prawne systemu.. - Wprowadzenie przedelektronicznej rejestracji licencji daje władzom możliwość kontrolowania wszystkich zadań transportowych wykonywanych na Węgrzech oraz podjęcia działań przeciwko kierowcy, operatorowi pojazdu, a nawet w przypadku nieprawidłowości w miejscu załadunku i rozładunku. Wraz z obowiązkiem rejestracji, odstraszającymi karami, konsekwentnym stosowaniem zatrzymywania nielegalnych pojazdów i wprowadzeniem odpowiedzialności za miejsca załadunku i rozładunku, pojawiła się szansa, aby węgierski rynek drogowego transportu pasażerskiego i towarowego całkowicie wybielał, zgodnie z prawem. - przekonanie firm węgierskich, aby nie konkurowały z nieuczciwymi konkurentami szukającymi luk. To historyczna szansa na wzmocnienie węgierskiego sektora transportu, który obecnie doznał poważnych szkód,"
Sekretarz generalny MKFE Gábor Karmos uważa, że ​​uruchomienie BIREG ma ogromne znaczenie. „ MKFE i krajowe grupy interesu zwracają się do władz o podjęcie zdecydowanych działań przeciwko każdemu przewoźnikowi działającemu nielegalnie - bez zezwolenia - w trakcie funkcjonowania systemu BIREG ” - stwierdził Sekretarz Generalny. - Władze muszą w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje prawo, w tym zatrzymanie pojazdów, pełne ściągnięcie grzywien, a nawet zakazanie firmom recydywistycznym i ich kierowcom z Węgier. "

✅MKFE (Węgierskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych), po uprzednich konsultacjach z Sekretarzem Stanu ds. ITM, zaproponowało udoskonalenie przepisów, aby nie naruszać kryterium swobody świadczenia usług na terenie UE i aby w interesie przewoźników istniał system wspierający firmy spełniające wymogi.

Propozycje zmian będą rozpatrywane na początku lutego.

Jeśli masz pytania - napisz do nas.
Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie
Skontaktuj się