2020-12-14

Zasada promowa

Pauza Promowa

Czy kierowca towarzyszący pojazdowi przewożonemu promem lub pociągiem, na podróż trwającą 8 godzin lub dłużej, z dostępem do kabiny sypialnej, musi zająć pozostałe części regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w odpowiednim pomieszczeniu, czy zezwolono na spędzenie tych części regularnego tygodniowego odpoczynku w pojeździe?

Artykuł 9

Zgodnie z art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 regularne tygodniowe okresy odpoczynku oraz jakikolwiek tygodniowy okres odpoczynku trwający dłużej niż 45 godzin w ramach rekompensaty za poprzednie skrócone tygodniowe okresy odpoczynku nie mogą być wykorzystywane w pojeździe. Należy je odbywać w odpowiednim pomieszczeniu, zgodnie z rozporządzeniem.

Artykuł 9 ust. 1 rozporządzenia dotyczy sytuacji, gdy kierowca towarzyszy pojazdowi przewożonemu promem lub pociągiem i w tym kontekście przewiduje pewne odstępstwa. Odnosząc się do art. 8 jako całości, nie pozwala on na odstępstwo od ustanowionego w art. 8 ust. 8 zakazu przebywania w pojeździe. Zamiast tego, jak wynika z jej warunków, odstępstwa dozwolone na mocy tego postanowienia mogą dotyczyć jedynie możliwości „przerwania” niektórych okresów odpoczynku, tj. Regularnego dziennego okresu odpoczynku, skróconego tygodniowego okresu odpoczynku lub regularnego tygodniowego odpoczynku. Tym samym odstępuje jedynie od przepisu, zgodnie z którym „odpoczynek” stanowi „dowolny nieprzerwany okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem”.

W rezultacie kierowca nie może, przed wejściem na pokład i / lub po wyjściu z promu / pociągu, spędzać część swojego regularnego tygodniowego odpoczynku w pojeździe.”

 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Ten zestaw pytań i odpowiedzi został przygotowany przez służby Komisji i nie zobowiązuje Komisji Europejskiej. Jedynie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do autorytatywnej wykładni prawa Unii. W tym kontekście należy zauważyć, że art. 8 ust. 8 i art. 8 ust. 8a rozporządzenia (WE) 561/2006, których dotyczą pytania od 1 do 6, są obecnie przedmiotem postępowania o stwierdzenie nieważności przed Trybunałem Sprawiedliwości. Podane przykłady mają charakter poglądowy, a lista konkretnych przykładów będzie dalej rozwijana.

Źródło: https://ec.europa.eu/transport/modes/road/mobility-package-qa_en

Jeśli masz pytania - napisz do nas.
Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie
Skontaktuj się