Belgia-Urząd Belgii zatwierdził połączenie portów Antwerpia i Zeebrugge (Port of Antwerp Bruges).

Belgijski urząd ds. konkurencji formalnie zatwierdził połączenie portów Antwerpii i Zeebrugge. Oba porty uzgodniły w lutym ubiegłego roku połączenie w porcie o nazwie Port of Antwerp Bruges. Według Kolegium ds. Konkurencji połączenie nie doprowadzi do zakłócenia rynku.

Antwerpia i Brugia, której Zeebrugge jest subgminą, od kilku lat pracują nad połączeniem swoich portów. Antwerpia będzie miała 80 procent udziałów w połączonym porcie, Zeebrugge 20 procent.
Antwerpia jest ważnym węzłem komunikacyjnym dla tranzytu chemikaliów, podczas gdy Zeebrugge służy do transportu samochodów i skroplonego gazu ziemnego.

Badania wykazały, że oba porty dobrze się uzupełniają. Ponadto porty byłyby razem silniejsze w przejściu na gospodarkę cyfrową i zieloną.
Oczekuje się, że porty będą obsługiwać łącznie około 278 milionów ton ładunków rocznie. To i tak dużo mniej niż w Rotterdamie, który w 2019 roku przeładował prawie 470 mln ton. Jeśli chodzi o kontenery, co roku przez belgijski połączony port będzie przechodzić około 157 mln ton. To mniej więcej tak samo jak w Rotterdamie.

Z rocznym wolumenem 18,1 miliona ton, port w Antwerpii Brugia stanie się największym portem przeładunku pojazdów w Europie. Ponadto port będzie odpowiadał za ponad 15 proc. całkowitego przeładunku gazu w Europie.