Belgia – Rząd flamandzki zatwierdził plan rozszerzenia sieci dróg objętych opłatą drogową we Flandrii.

14 lipca na ostatnim posiedzeniu przed wakacjami rząd flamandzki zatwierdził plan rozszerzenia sieci dróg objętych podatkiem kilometrowym we Flandrii.

W planie uwzględniono dodatkowe 686 kilometrów dróg, co oznacza wzrost o 30% w sieci regionalnej, która będzie objęta opłatą za kilometr. Regiony najbardziej dotknięte rozbudową sieci to prowincja Limburgia, De Kempen i obszar pomiędzy Gandawą a wybrzeżem.

Plan obejmuje trzy rodzaje rozszerzeń:

1.Trasy regionalne zlokalizowane na terenie portów, takie jak Antwerpia, Gandawa, Zeebrugge i Ostenda.
2.Trasy główne, na których nadal obowiązuje „zero” taryfy, jak np. N49 pomiędzy Zelzate i Knokke.
3.Drogi inne niż główne, które uznano za niosące ze sobą zbyt duży przekierowany ruch. W tym przypadku wiele dróg zostaje włączonych do sieci ze względu na infrastrukturę rowerową i/lub bliskość szkół. Przykładem jest cała trasa N32 pomiędzy Brugią a granicą francuską.

Oficjalnie dwie ostatnie kategorie są jeszcze na etapie propozycji. Michael Reul, dyrektor UPTR, wyjaśnia: „Nie miejmy złudzeń, nie ma miejsca na negocjacje ani w MORA, ani gdzie indziej. Viapass otrzymał już kompletną kartę, dzięki czemu 686 kilometrów będzie podlegać opodatkowaniu od 1 stycznia 2024 r.