Zakazy wakacyjne – Czechy 2022

Zakazy wakacyjne – Czechy 2022

Kogo dotyczy wakacyjny zakaz jazdy?

Wszystkich pojazdów powyżej 7,5 tony oraz pojazdów powyżej 3,5 t z przyczepą

Kiedy i gdzie obowiązuje wakacyjny zakaz jazdy?

Zakaz jazdy obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia włącznie i zakazuje jazdy na autostradach, drogach ekspresowych i drogach pierwszej klasy w piątki w godzinach od 17:00 do 21:00 oraz soboty od 7:00 do 13:00.

Zakaz nie obowiązuje:

a) transportu kombinowanego towarów koleją lub drogą wodną śródlądową i drogową od nadawcy do najbliższego punktu przeładunkowego transportu kombinowanego lub od najbliższego punktu przeładunkowego transportu kombinowanego do odbiorcy,
b) niezbędny rolniczy transport sezonowy,
c) czynności bezpośrednio związane z wykonywanym utrzymaniem, remontami i budową dróg,
d) przewóz towarów łatwo psujących się, jeżeli towary te zajmują lub zajmują co najmniej połowę przestrzeni ładunkowej pojazdu lub zespołu pojazdów,
e) transportu żywych zwierząt,
f) transportu paliw przeznaczonych do ciągłego zasilania stacji paliw,
g) załadunku i rozładunku samolotów, statków lub wagonów kolejowych na odległość nie większą niż 100 km,
h) przewozu przesyłek pocztowych,
i) podróży bez ładunku, która ma związek z podróżą, o której mowa w lit. a)–h),
j) zwalczania klęsk żywiołowych
k) kierowanie pojazdami sił zbrojnych, korpusu uzbrojonego oraz służb ratowniczo-gaśniczych,
l) transportu substancji chemicznych podlegających zmianom temperatury lub krystalizacji,
m) szkolenia kierowców,
n) eliminacji awarii wodociągowych i kanalizacyjnych do użytku publicznego.

! Należy być w posiadaniu przewidzianych prawem dokumentów przewozowych lub towarzyszących w odniesieniu do wszystkich przewożonych ładunków oraz na żądanie okazywać te dokumenty służbom kontrolującym.

Kary za złamanie zakazu jazdy w okresie wakacyjnym wynoszą:

– Mandat może wynieść nawet 2500 koron. Jeżeli sprawa przechodzi do postępowania administracyjnego, to kara może być podwójna.