Zmiany w systemie opłat drogowych od 1 marca 2024 r. Pojazdy będą klasyfikowane według klas emisji CO2.

W związku z nowelizacją prawa o opłatach drogowych od 1 marca 2024 r. pojazdy zarejestrowane w Systemie Opłaty Elektronicznej automatycznie przypisane zostaną do podstawowej 1. klasy emisji CO2. Dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy po 1 lipca 2019 r., operatorzy mogą skorzystać z wyszukiwarki klas emisji na stronie www.mytocz.eu/co2, aby sprawdzić, czy kwalifikują się do wyższej klasy emisji CO2 przy niższych opłatach.

 

Pojazdy zarejestrowane przed 1 lipca 2019 r. oraz wszystkie pojazdy M2 i M3 (autobusy) będą automatycznie przydzielane do podstawowej 1. klasy emisji CO2, nie kwalifikując się do wyższej klasy emisji CO2 (tj. od 2. do 5. z obniżonymi opłatami), chyba że są zasilane wyłącznie energią elektryczną lub wodorem – wówczas kwalifikują się do 5. klasy emisji CO2.

 

Tylko niewielki odsetek pojazdów, około 5–10%, spełnia obecnie warunki do zakwalifikowania do wyższej klasy emisji CO2 według analizy CzechToll. Do tej pory wpłynęło niecałe 300 wniosków o takie zakwalifikowanie pojazdów.

 

Petr Chvátal, dyrektor generalny CzechToll, podkreślił, że przewoźnicy mogą w dowolnym momencie w przyszłości sprawdzić i ubiegać się o wyższą klasę emisji CO2 pojazdów spełniających wymagania dyrektywy europejskiej, nie ma jednak ustalonego terminu na składanie wniosków drogą elektroniczną.