Dania – Komisja Europejska pozywa Danię, problemem jest duński limit parkowania do 25 godzin na parkingach autostradowych.

Komisja Europejska pozwała Danię przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, twierdząc, że Dania zapobiega zagranicznemu kabotażowi. Wynika to z duńskiego ograniczenia parkowania wynoszącego 25 godzin w państwowych strefach odpoczynku.

Komisja Europejska uważa, że ograniczenie to utrudnia swobodne wykonywanie przewozów towarowych dla zagranicznych kierowców, ponieważ nie mogą oni parkować w Danii dłużej niż 25 godzin.

Według Komisji Europejskiej narusza to swobodę wymiany usług w zakresie transportu.

– Przepis dotyczy w szczególności zagranicznych kierowców, którzy muszą zrobić sobie przerwę w pracy, aby zabezpieczyć łańcuchy dostaw w całej Europie – mówi CEO Martin Aabak, Duński Spedytor

– Nie ma mowy o parkowaniu długoterminowym; są to tylko kierowcy, którzy w związku z wykonywaną pracą przestrzegają przepisów dotyczących czasu jazdy/odpoczynku. Ponieważ nie mają biura, terminalu itp. w Danii, potrzebują miejsc parkingowych, gdy potrzebują odpocząć w tym kraju.

Duńscy spedytorzy ostrzegali rząd

W 2020 r. duńscy spedytorzy wezwali rząd do poważnego potraktowania krytyki Komisji Europejskiej, która następnie zagroziła Danii pozwem w sprawie ograniczenia parkowania.

– Rząd porusza się na granicy unijnego prawa, podtrzymując zasadę 25 godzin. Niestety rząd nie potraktował poważnie ostrzeżeń, dlatego teraz Komisja Europejska skierowała sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jesteśmy z tego powodu szczęśliwi.