Każdy zawodowy kierowca, wykonując codziennie swoje obowiązki, staje przed bardzo dużą odpowiedzialnością- musi sprawnie wykonać powierzoną mu pracę a jednocześnie przestrzegać przepisów dotyczących czasu pracy.

Pakiet mobilności to reforma prawa w sektorze transportu, dotyczący państw Unii Europejskiej. Wprowadza ona zmiany w trzech grupach przepisów dotyczących transportu w krajach unii

„Wypadki chodzą po ludziach”- to znane powiedzenie, które w jeszcze większym stopniu dotyczy kierowców zawodowych. Ze względu na specyfikę swojej pracy, są oni zdecydowanie bardziej narażeni na wypadek podczas pracy

Wiele firm transportowych coraz chętniej współpracuje z kierowcami prowadzącymi własną działalność gospodarczą, gdyż dzięki temu znacznie obniżają koszty, jakie niesie ze sobą zatrudnienie pracownika na umowę o pracę.

Towary wrażliwe są specyficzną grupą produktów, które zostały obarczone przez państwo dodatkowymi ograniczeniami oraz podlegają ścisłej kontroli i monitoringowi podczas transportu.