Branża transportowa stanowi bardzo ważny sektor światowej gospodarki. Aby jednak przewozić towary pojazdami o masie powyżej 3,5 tony w celach zarobkowych, zgodnie z obowiązującym polskim prawem, należy założyć oraz zarejestrować firmę. Rejestracja odbywa się na odrębnych, specjalnych zasadach. Nie jest to bowiem branża łatwa a z racji wykonywanych w jej ramach usług, podlega wielu rygorystycznym wymogom.

Firma transportowa to branża regulowana, dlatego prowadzi się ją w na określonych warunkach z pełnym pakietem wymaganych licencji oraz zezwoleń. Właściciel firmy odpowiada pełnoprawnie zarówno za siebie, jak i pracowników, ponadto w sposób pośredni za przewożony towar czy osoby. To bardzo ważne, by wszystko przebiegało w sposób zgodny z prawem i bezpieczny. W końcu każdego dnia miliony kierowców, w ramach wykonywanej pracy zawodowej, pokonuje tysiące kilometrów, by każdy z nas mógł korzystać z produktów i usług, pochodzących nawet z drugiego końca świata.

Co trzeba spełnić, aby założyć firmę transportową

Osoba, która chciałaby spróbować swoich sił jako przedsiębiorca w dziedzinie transportu, powinien posiadać siedzibę, która jest stała oraz fizycznie dostępna w jednym z krajów Unii Europejskiej. Zazwyczaj siedzibą firmy jest wynajęte lokum, mieszkanie własne lub rodziców, popularne stały się również tzw. biura wirtualne. Prawo do zajmowania danego lokum potwierdza się umową najmu lub dzierżawy wraz ze zgodą właściciela na prowadzenie w nim działalności o danym profilu i zakresie. W przypadku gdy lokal jest własnością wynajmującego, wystarczy akt własności.

Przyszły przewoźnik powinien cieszyć się dobrą opinią, jest to tzw. „warunek dobrej reputacji”, który dokładnie został omówiony w art. 7c ustawy o transporcie drogowym. Punkt ten odnosi się bezpośrednio do przewoźników, osób zarządzających firmami transportowymi, menagerów firm transportowych. Osoby te w momencie zakładania działalności nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem w kategoriach przestępstw odnoszących się do: nieścisłości skarbowych, naruszeń bezpieczeństwa w komunikacji, wiarołomności, ochrony środowiska.

Kwestie finansowe zakładanej firmy transportowej

Działalność w zakresie transportu drogowego można prowadzić tylko wtedy, jeżeli firma spełnia wymóg odpowiedniej zdolności finansowej. Sytuację finansową można udokumentować m.in. raportem finansowych z ostatniego roku, poręczeniem bankowym oraz ubezpieczaniem OZ, tj. odpowiedzialności zawodowej. Prawnie obowiązują umowne limity na start, które są jednoznacznie potwierdzeniem płynności finansowej- tak więc aby stać się przewoźnikiem, należy posiadać co najmniej 9000 euro, które zostanie przeznaczone na zakup pierwszego własnościowego środka transportu. Po 5000 euro na każdy kolejny pojazd o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, ujęty w ewidencji przy zakładaniu działalności. Rokrocznie wartość nominału euro przelicza się dnia 1 stycznia i wartość jego jest stała przez kolejne 365 dni. Powyższe restrykcje można ominąć działając na zasadzie mikroprzedsiębiorstwa z wyznaczonym menagerem, który spełnia powyższe uprawnienia. Warunkiem do prowadzenia takiej firmy jest umowa z menagerem.

jak założyć firmę transportową

Rozliczenie czasu pracy kierowców - rozliczkierowce.pl

Firma transportowa to przewóz ludzi oraz przedmiotów za pomocą pojazdu lub zespołu pojazdów składających się z jednego pojazdu lub pojazdu wraz z naczepą, stąd też podczas rejestracji wymagana jest ważna licencja do przewozu towarów.  Dodatkowym warunkiem jest certyfikacja potwierdzająca kwalifikacje zawodowe.

Podczas rejestracji firmy należy uzupełnić PKD, tj. Polską Klasyfikację Działalności. Główna klasa widnieje pod numerem 49.41.Z – transport drogowy towarów i obejmuje ona transport drogowy, w tym przewóz zwierząt, towarów sypkich, chłodziarek, ładunków o wysokiej masie oraz transport za pomocą beczek oraz cystern. Inne podklasy odpowiadają głównie za przeładunki i są one wpisywane opcjonalnie. Zakładanie działalności odbywa się przy wyborze formy prowadzonej działalności oraz na wpisaniu jej do CEiDG. Jeżeli jest to spółka osobowa lub kapitałowa, należy również uzupełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Najtrudniejszym etapem jest wybór metody opodatkowania firmy, która jest uzależniona od przyszłego dochodu. Przedsiębiorca ma do wyboru podatek liniowy, ryczałt lub opodatkowanie na tzw. zasadach ogólnych. Najczęściej wybieraną formą opodatkowania jest opodatkowanie na zasadach ogólnych i przewiduje ona podatek w wysokości 18% w przypadku nie przekroczenia kwoty 85 528 zł dochodu rocznie. Jeżeli suma jest wyższa, firma wprowadzana jest na tzw. podatek o wyższym progu, który wynosi aktualnie 32% (podatek w każdym wypadku można rozliczać za pomocą przewidzianych ulg zawartych w ustawie). Z racji tego, iż firma transportowa przeważnie obraca dużymi kwotami, warto zarejestrować ją jako czynnego podatnika VAT.

Firmę transportową należy zgłosić również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić na zasadzie złożenia osobiście lub on-line formularzów ZUS ZUA (ubezpieczenie pełne) oraz ZUS ZZA (ubezpieczenie zdrowotne). Ostatnim etapem rejestracji działalności transportowej jest założenie konta bankowego oraz zadeklarowanie finalne siedziby firmy.

Jeśli masz pytania - napisz do nas.
Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie
Skontaktuj się