Ekspert radzi

Międzynarodowy list przewozowy CMR to podstawowy dokument, dzięki któremu może być realizowany przewóz ładunku. Choć nie jest on obowiązkowy, to jednak warto go stosować, gdyż spełnia kilka istotnych funkcji w międzynarodowych działaniach spedycyjnych.

Międzynarodowy list przewozowy CMR to podstawowy dokument, dzięki któremu może być realizowany przewóz ładunku. Choć nie jest on obowiązkowy, to jednak warto go stosować, gdyż spełnia kilka istotnych funkcji w międzynarodowych działaniach spedycyjnych i logistycznych. Czym dokładnie jest, jakie są zasady jego wystawiania oraz co powinien zawierać wyjaśnia niniejszy artykuł.

Czym jest międzynarodowy list przewozowy CMR?

Jak już wspomniano, międzynarodowy list przewozowy CMR to jeden z najważniejszych dokumentów umożliwiających transport danego ładunku, będący potwierdzeniem zawarcia umowy na jego przewóz. Skrót CMR pochodzi z języka francuskiego „Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route”, zaś na język polski tłumaczone jest jako konwencja o umowie międzynarodowego drogowego przewozu towarów. Konwencja ta została podjęta w Genewie 19 maja 1956 roku, natomiast w Polsce obowiązuje od 13 czerwca 1962 roku. Obecnie do konwencji przystąpiły niemal wszystkie kraje Europy.

Do czego stosuje oraz nie stosuje się konwencji CMR?

Konwencję stosuje się w przypadku przewozów międzynarodowych, gdy następuje zarobkowy przewóz drogowy towarów pojazdami, a więc samochodami, pojazdami czołowymi, przyczepami czy też naczepami. Jeżeli miejsce przyjęcia oraz dostarczenia towaru znajduje się w innych krajach, wówczas konwencję stosuje się niezależnie od pochodzenia stron i miejsca zamieszkania. Należy jednak pamiętać, że konwencja CMR niema zastosowania w przypadku przewozu przesyłek pocztowych, rzeczy przesiedlenia oraz zwłok.

Czy istnieje obowiązek wystawienia i posiadania listu przewozowego?

Konwencja nie wymaga obligatoryjnego wystawiania listu przewozowego, a więc nie jest to obowiązkiem stron transakcji. Według przepisów w niej zawartych, CMR jest dokumentem potwierdzającym umowę przewozu, jeśli jednak z różnych względów nie zostanie on wystawiony, nie wpływa to w żaden sposób na ważność umowy przewozu. Należy jednak pamiętać, iż pomimo dobrowolności w tej kwestii, list przewozowy spełnia ważne funkcje w sprawnym i prawidłowym przebiegu przewozu. Jest on informacją i potwierdzeniem prawidłowej realizacji umowy oraz jest pewną instrukcją dla przewoźnika, odnoszącą się chociażby do adresu załadunku oraz rozładunku czy parametrów przewożonego towaru. Co więcej, posiadanie listu uprawnia nadawcę do ewentualnych roszczeń (prawo to traci ważność w momencie przekazania drugiego egzemplarza listu odbierającemu ładunek).

Kto wystawia list CMR?

Konwencja nie zawiera szczegółów dotyczących kwestii jednostki, która wystawia list przewozowy CMR. Jedynie odnosi się do przedstawienia informacji, iż list musi być przygotowany w trzech oryginalnych egzemplarzach, które zostaną podpisane zarówno przez nadawcę, jak i przewoźnika- jeśli przepisy kraju, w którym list przewozowy został sporządzony na to pozwalają, to podpisy mogą zostać zastąpione stemplami lub mogą być wydrukowane. Pierwszy egzemplarz otrzymuje nadawca, drugi wysyłany jest wraz z przesyłką, zaś trzeci zatrzymuje przewoźnik. W sytuacji gdy ładunek ma być przewożony przez kilka pojazdów, bądź też gdy chodzi o transport różnych rodzajów towarów najlepiej, gdy wystawionych jest tyle listów przewozowych, ile pojazdów będzie wykorzystanych do transportu.

Co musi zawierać dokument CMR?

Konwencja CMR nie zawiera wzoru listu przewozowego, jedynie określa, jakie dane powinny się w nim znaleźć. Są to przede wszystkim: miejsce oraz datę jego wystawienia, nazwisko i adres nadawcy, przewoźnika i odbiorcy, datę oraz miejsce przyjęcia towaru do przewozu oraz miejsce jego wydania, powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób jego pakowania, zaś dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie, ilość sztuk oraz cechy, wagę brutto lub inaczej wyrażoną ilość, koszty powiązane z przewozem, instrukcje dotyczące formalności celnych i pozostałych, oświadczenie o tym, że przewóz bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega przede wszystkim przepisom konwencji. Ponadto list przewozowy można uzupełnić o dodatkowe informacje, takie jak  zakaz przeładunku, określenie kosztów, jakie nadawca przyjmuje na siebie, zadeklarowaną wartość towaru, instrukcję dla przewoźnika dotyczącą ubezpieczenia przesyłki czy też wykaz dokumentów, które zostały przekazane przewoźnikowi.

 

Pomimo tego, że międzynarodowy list przewozowy CMR nie jest dokumentem obowiązkowym, to jednak warto wykorzystywać ustalenia konwencji i przygotowywać każdorazowo dokument CMR. Jak bowiem sama nazwa mówi, jest on dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy dotyczącej przewozu i istotnym dowodem w przypadku wystąpienia jakichkolwiek utrudnień i niedomówień związanych z przewozem danego ładunku.