Dla większości polskich branż i firm, płaca minimalna poszczególnych państw Unii Europejskiej jest niewiele znaczącą a wręcz nieistotną. Nie można jednak powiedzieć tego o branży transportowej, bowiem zwiększające się minimalne wynagrodzenie w Niemczech, Francji czy Holandii jednocześnie zwiększa koszty pracownicze polskich firm transportowych, delegujących swoich pracowników do państw członkowskich UE. Poznajmy więc zasady działania płacy minimalnej w Unii Europejskiej i jej znaczenie w sektorze transportu.

Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustalony prawnie najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę wykonywaną na podstawie danej umowy - w przypadku umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu jest to kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w wymiarze czasowym jednego miesiąca, w przypadku zaś umowy zlecenia jest to minimalna stawka godzinowa. Stawka taka ustalana jest corocznie na podstawie ustawy i może być ona jedynie równa bądź wyższa, nigdy zaś niższa. Tak jest w Polsce, a jak sprawa wygląda w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej?

Minimalne stawki w krajach Unii Europejskiej

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej kieruje się własnymi wytycznymi w odniesieniu do ustalania stawki płacy minimalnej. W niektórych z nich odbywa się to podobnie jak w Polsce na podstawie ustawy bądź rozporządzenia, jeszcze w innych na podstawie układów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi, bądź też ustalane jest dla niektórych grup zawodowych lub odbywa się w jeszcze inny sposób. Jest także kilka państw, w których płaca minimalna nie obowiązuje. Są to chociażby Włochy, Szwecja, Dania, Cypr, Austria czy Finlandia. Ponadto w poszczególnych państwach członkowskich stawki minimalnego wynagrodzenia zmieniają się także  z różną częstotliwością- jedne częściej, drugie rzadziej. Dlatego na arenie unijnej często pojawia się temat wprowadzenia przepisów, które pozwoliłyby ujednolicić płacę minimalną w krajach Unii Europejskiej. Na razie jednak jest to wyłącznie temat licznych dyskusji.

Płaca minimalna w branży transportowej

To, jak kształtują się minimalne stawki w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, ma duże znaczenie w branży transportowej, gdyż w sposób bezpośredni przekłada się na wysokość wynagrodzenia polskich kierowców. Jak to możliwe? Otóż dyrektywa Unii Europejskiej oraz Wspólnoty Europejskiej wyznacza zasady rozliczania czasu pracy kierowcy, który wykonywał pracę w ramach delegowania pracownika poza granice kraju. Mają one na celu zapewnić pracownikowi warunki pracy nie gorsze niż te, które obowiązują w danym kraju, gdzie wykonuje on swoją pracę. Rozliczając więc czas pracy danego kierowcy należy brać pod uwagę również i tą kwestię, a więc koniecznym jest także bieżące śledzenie wszelkich zmian oraz wytycznych w tym zakresie, w poszczególnych krajach członkowskich. Nie jest to rzeczą zbyt łatwą, dlatego aspekt ten najlepiej jest powierzyć zewnętrznej firmie, specjalizującej się w tego typu usługach. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że rozliczenie prowadzone jest w sposób rzetelny, prawidłowy i korzystny dla kierowcy. Jest to bowiem obowiązek każdego pracodawcy. Co więcej, koniecznym jest także zgłaszanie pracowników, delegowanych do pracy na terenie poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, za pomocą specjalnych platform elektronicznych.

Weźmy za przykład chociażby Niemcy. Od stycznia 2015 roku obowiązuje w nich ustawa o płacy minimalnej MiLoG, na podstawie której koniecznym jest stosowanie minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy kierowcy, przy czym przedsiębiorca musi zgłosić poprzez system elektroniczny pracowników, którzy będą wykonywać pracę na terenie Niemiec.

Zmiany w poszczególnych państwach są bardzo dynamiczne i niekiedy trudno za nimi w sposób właściwy nadążyć.

Rozliczanie płacy minimalnej w Unii Europejskiej

Natomiast jest to o tyle istotne, gdyż za nieprawidłowe rozliczanie płacy minimalnej można zostać ukaranym wysoką karą finansową, zaś Polska należy do grona państw, które przodują pod względem wysyłania swoich pracowników do pracy w innych państwach członkowskich UE. Aby zrobić to prawidłowo, musimy jako przedsiębiorca posiadać odpowiednio dużo informacji, w tym przede wszystkim czas pracy kierowcy, czas wjazdu oraz wyjazdu z danego terytorium a także ilość godzin nadliczbowych. Dane te oczywiście zapisywane są na tachografie, jednak rozliczeń na podstawie zasad obowiązujących w poszczególnych krajach musimy dokonać sami bądź pozwolić, by prawidłowo zrobiła to za nas specjalistyczna firma, która jest na bieżąco z poszczególnymi wytycznymi danego kraju.

Płaca minimalna- zmiany w 2021 roku

Wraz z nowym rokiem, w wielu krajach członkowskich UE, wprowadzono zmiany w stawkach minimalnych. Spośród nich warto wymienić te najbardziej znaczące dla polskich przedsiębiorców w branży transportowej. We Francji minimalna stawka godzinowa brutto wraz z nastaniem 2021 roku wzrosła o około 1 % do 10,25 euro. W Holandii płaca minimalna wynosi  10,24 euro dla osoby, która ma ponad 21 lat a im niższy wiek, tym stawka ta również jest proporcjonalnie mniejsza. Dla porównania- dla osoby w wieku 18 lat będzie to stawka jedynie 4,86 euro, a więc znacznie niższa.

Jak widzimy, branża transportowa wymaga sporej i aktualnej wiedzy w temacie płacy minimalnej w Unii Europejskiej. Na bieżąco trzeba śledzić wszelkie zmiany w przepisach prawa, by móc odpowiednio szybko zareagować i prawidłowo wyliczać wynagrodzenie delegowanego kierowcy.

Jeśli masz pytania - napisz do nas.
Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie
Skontaktuj się