Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 roku jest dokumentem regulującym czas prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynku kierowcy. Te ściśle określone zasady mają na celu zapobieganie przekraczania czasu pracy kierowców a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa na drodze. Jednak podobnie jak w przypadku większości tekstów prawnych, tak i tutaj są pewne wyjątki. Istnieją bowiem sytuacje, kiedy zawarte w rozporządzeniu przepisy nie obowiązują i kierowca nie musi używać tachografu do rejestrowania czasu pracy. Sprawdźmy więc, jakie przewozy zwolnione są ze stosowania niniejszych przepisów.

Co prawda wprowadzone rozporządzeniem przepisy, a tym samym obowiązek rejestrowania swojego czasu pracy w tachografie wydają się być koniecznym i skutecznym sposobem na to, by kierowcy zawodowi przestrzegali ograniczeń czasu jazdy oraz odpoczynków, to jednak w przypadku pewnych firm, pojazdów oraz form transportu, które realizują niestandardowe przewozy, przestrzeganie tych przepisów znacznie ograniczałoby a niekiedy nawet uniemożliwiało wykonanie przewozu. Ustawodawca miał to na względzie, bowiem określił pewne wyłączenia spod stosowania rozporządzenia.

Pojazdy wyłączone spod stosowania rozporządzenia

Rodzaje pojazdów, które zostały wyłączone z zakresu rozporządzenia, wymieniono w art. 3 rozporządzenia. I tak zgodnie z nim przepisy nie mają zastosowania do przewozu drogowego:

Przewozy wyłączone spod rozporządzenia 561/2006

Istotne kwestie dotyczące wyłączenia

Mówiąc o pojeździe do przewożenia osób musi być to pojazd zaprojektowany do przewozu osób i normalnie wykorzystywany do tego celu, a więc przede wszystkim pojazd o wadze nie przekraczającej 3,5 tony oraz posiadający więcej niż 8 siedzeń dla pasażerów, przy czym istotne są tu dokumenty techniczne pojazdu, na podstawie których przy ewentualnej kontroli będzie można sprawdzić czy rzeczywiście pojazd podlega wyłączeniu spod rozporządzenia.

Kolejne wyłączenie obejmuje pojazdy, których maksymalna prędkość nie przekracza 40km/h. Nie są to więc samochody, a wszystkie pozostałe pojazdy wykorzystywane w transporcie drogowym, które nie rozwijają prędkości wyższej niż określona w rozporządzeniu. Mogą to być chociażby niektóre traktory, żuraw jezdniowy czy auto betoniarka, która nie przewozi betonu.

Wyłączeniu podlegać może na przykład przewóz w ramach świadczenia usług komunalnych- wywóz odpadów komunalnych. Należy jednak mieć na uwadze, iż jeśli ten sam kierowca podczas wykonywania przewozu odpadów komunalnych odbierze chociażby odpady biurowe od jakiejś firmy, taki przejazd nie będzie podlegał już wykluczeniu. Zatem jeśli dana firma zajmuje się wywozem odpadów komunalnych będzie wyłączona spod rozporządzenia, jednak nie może wówczas realizować innych zadań. Z niniejszego wyłączenia można skorzystać także wówczas, gdy przewożone są płody rolne w gospodarstwie czy trzoda chlewna a także w trakcie przejazdów serwisowych czy w ramach konserwacji pojazdu.

Szczególnie dużą grupę pojazdów wyłączonych stanowią te, zawarte w podpunkcie c)-e) art. 3 rozporządzenia- są to bowiem wszelkiego rodzaju pojazdy służb specjalnych. Niemniej wyłączenie to stanowi także pewne kontrowersje, bowiem ma zastosowanie zawsze wówczas, gdy przewóz wykonywany jest w związku z powierzonymi zadaniami. A więc bardzo trudno jest rozdzielić oraz określić czas, w którym przepisy rozporządzenia tu obowiązują- na przykład w jaki sposób sprawdzić, czy faktycznie ma miejsce niezarobkowy przewóz pomocy humanitarnej.

Regulacje te sprawiają przedsiębiorcom pewien kłopot, bowiem nie zawsze prawidłowo określają oni przewóz, który może być wyłączony spod rozporządzenia. O tyle, co w przypadku przewozu na pusto, który rodzi najwięcej zapytań sprawa jest prosta a odpowiedź brzmi, że przejazd powrotny bez załadunku podlega rozporządzeniu, to w przypadku kwestii wywozu odpadów komunalnych czy pomocy drogowej sprawa nie jest już taka jasna. Są to bowiem sytuacje, które często są określone kolejnymi ograniczeniami, stąd w razie jakichkolwiek wątpliwości lepiej skonsultować się w tej kwestii ze specjalistyczną firmą.

Jeśli masz pytania - napisz do nas.
Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie
Skontaktuj się