Europa – 13 lutego rozpoczęła się tygodniowa akcja ROADPOL-u, skupiająca się na pojazdach ciężarowych i autobusach.

W ramach inicjatywy „Truck & Bus”, zaplanowanej od 13 do 19 lutego br. na europejskich drogach zostaną zintensyfikowane kontrole pojazdów ciężkich służących do przewozu towarów, autobusów oraz pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych. Kontrole będą sprawdzać stan psychofizyczny kierowców, przestrzeganie ograniczeń prędkości, przepisów ADR oraz wszelkich innych przepisów dotyczących przewozu drogowego rzeczy przewidzianych przez ustawodawstwo krajowe i wspólnotowe.

Inicjatywa jest ogólnoeuropejską akcją kontrolną koordynowaną przez funkcjonariuszy policji drogowej z każdego kraju członkowskiego Roadpol i odbędzie się na drogach Europy trzy razy w roku (13 do 19 lutego, 8-14 maja oraz 6-12 listopada). Autobusy i ciężarówki są kontrolowane na drodze przez funkcjonariuszy policji drogowej wraz z innymi właściwymi organami ścigania. W lutym i listopadzie Operacje podlegają wspólnej kontroli z Europejskim Urzędem ds. Pracy (ELA).