Europa – Komisja Europejska pracuje nad nowymi przepisami UE dotyczącymi rozmiarów i masy pojazdów ciężarowych.

#aktualności?
#transport
 
Komisja Europejska pracuje nad nowymi przepisami UE dotyczącymi rozmiarów i masy pojazdów użytkowych. Celem jest poprawa wydajności i ekologiczności transportu drogowego. Rozważa się między innymi zwiększenie maksymalnej masy do 44 ton i więcej opcji dla dłuższych kombinacji pojazdów.

Prawodawstwo UE dotyczące maksymalnych mas i wymiarów pojazdów ciężarowych jest określone w unijnej dyrektywie transportowej 96/53/WE. Są one obowiązkowe dla międzynarodowego transportu drogowego. W przypadku transportu krajowego dotyczy to tylko wymiarów. Kraje mogą same zezwolić na wyższe masy i naciski na osie. Ustawodawstwo dotyczące wag i miar jest aktem politycznie wrażliwym. Wyjaśnia to również, dlaczego dyrektywa była zmieniana tylko kilka razy w ciągu ostatnich 26 lat. Komisja Europejska ogłosiła właśnie gruntowny przegląd dyrektywy. Celem jest lepsza harmonizacja przepisów dotyczących transportu drogowego między państwami członkowskimi oraz uczynienie ruchu drogowego bardziej ekologicznym. Nowa dyrektywa powinna również przyczynić się do realizacji ambicji klimatycznych Europejskiego Zielonego Ładu.

Większa harmonizacja z prawodawstwem UE

Co się zmienia? Komisja Europejska zidentyfikowała szereg problemów, którymi chce się zająć. Jeden z nich dotyczy użytkowania większych i dłuższych pojazdów. Komisja widzi w tym duży potencjał oszczędności. Obecny rynek jest zbyt rozdrobniony, by to wykorzystać. Plan polega na większej harmonizacji prawodawstwa UE i zwiększeniu zakresu transportu transgranicznego. Rozważa się na przykład automatyczne zezwolenie na transport między dwoma sąsiednimi krajami, które już zezwalają na takie kombinacje. Waga to około 60 ton dla kombinacji bezemisyjnych lub w połączeniu z transportem intermodalnym. W przypadku „normalnego” transportu transgranicznego 44 tony są również coraz bardziej realne.