Europa – Systemy monitorowania ciśnienia w oponach naczepowych staną się obowiązkowe.

Systemy monitorowania ciśnienia w oponach są od dawna wymagane prawnie w wielu kategoriach pojazdów: po raz pierwszy weszły do ​​ustawodawstwa w USA w 2008 r., a wkrótce potem w Japonii, Korei Południowej, a w 2012 r. w UE.

Na 2022 r. planowana jest nowelizacja regulaminu EKG ONZ R 141, która po raz pierwszy będzie wymagała również systemu monitorowania ciśnienia w oponach naczep. Przepisy będą wdrażane w dwóch etapach: od lipca 2022 r. będzie obowiązywać dla wszystkich nowych homologacji typu pojazdów; od lipca 2024 r. monitorowanie ciśnienia w oponach będzie wymagane dla wszystkich nowo rejestrowanych naczep.

UN ECE R 141 precyzyjnie określa zakres funkcji systemu monitorowania ciśnienia w oponach. W przypadku utraty ciśnienia większej niż 20 procent lub awarii systemu kierowca musi otrzymać ostrzeżenie w ciągu dziesięciu minut. W systemach uzupełniania ciśnienia w oponach zmiana ciśnienia o pięć procent musi zostać automatycznie zrównoważona w ciągu dziesięciu minut. W kabinie kierowcy musi być wyświetlane ostrzeżenie; Dane z czujników systemu mogą być przesyłane przewodowo lub bezprzewodowo.

EKG ONZ stanowi ramy regulacyjne Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych; obowiązuje również daleko poza granicami UE. Stronami umowy są takie kraje jak Wielka Brytania, Rosja, Turcja, wszystkie kraje Europy Wschodniej, RPA.