Hiszpania-Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego w Hiszpanii (DGT) wprowadza naklejki ostrzegające o martwym polu.

Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego wydała instrukcję określającą i upowszechniającą nowy znak ostrzegawczy przed niebezpieczeństwem martwego pola w pojazdach transportu pasażerskiego i towarowego.

Jego celem jest ostrzeżenie wrażliwych użytkowników o niebezpieczeństwie przebywania w którymkolwiek z tych niewidocznych obszarów, gdy zbliżają się do oznakowanych pojazdów i mogą ustawić się w miejscu, w którym są widoczni, aby uniknąć ryzyka.
Sygnał ten jest pierwszym środkiem wpisanym w zestaw działań podejmowanych w Unii Europejskiej w celu zmniejszenia ryzyka wypadków poprzez poprawę widoczności kierowcy w samochodach dostawczych, autobusach i ciężarówkach. Ostatecznym celem jest uzyskanie bezpośredniego widoku tych kierowców, ale dopóki zaawansowane systemy wspomagania jazdy (ADAS) nie zostaną włączone do wszystkich pojazdów, opcja sygnalizacji na samym pojeździe, ostrzegająca o istnieniu martwych punktów, może być przydatna, aby zapobiec wypadek.

! Znak, którego umieszczenie jest dobrowolne, dotyczy pojazdów do przewozu osób posiadających więcej niż 9 miejsc siedzących łącznie z kierowcą (pojazdy kategorii M2 i M3 zgodnie z Ogólnymi Przepisami Pojazdowymi) oraz pojazdy do przewozu towarów kategorii N1, N2 i N3 oraz do pojazdy do transportu odpadów na obszarach miejskich.

Poniższy rysunek przedstawia miejsca, w których kierowca nie ma widoczności. 

Znaki muszą być zgodne z projektem i wymaganiami technicznymi określonymi w instrukcji, aby zapewnić maksymalną trwałość i widoczność. Musi być sprzedawany za pośrednictwem autoryzowanych zakładów, które są zarejestrowane jako podmioty zajmujące się tablicami rejestracyjnymi.

Umieszcza się je w taki sposób, aby były widoczne w każdych okolicznościach i w taki sposób, aby nie utrudniały widoczności tabliczek i napisów regulacyjnych na pojeździe, widoczności różnych świateł i urządzeń sygnalizacyjnych oraz pola widzenia kierowcy. Instrukcja wyszczególnia liczbę znaków do umieszczenia oraz ich położenie w zależności od pojazdu.

? Źródło: dgt.es