Hiszpania – Naruszenia wykryte przez inspekcję transportu drogowego wzrosły o 20% w 2021 r.


Ministerstwo Transportu w tym tygodniu przedstawiło związkom transportowym wyniki Państwowego Planu Kontroli realizowanego zarówno przez Państwo, jak i Wspólnoty Autonomiczne w sektorze drogowego transportu towarowego w 2021 r. Wykroczenia transportowe wzrosły do 152 438 w porównaniu do 115 995 w 2020 r., co oznacza wzrost popełnionych wykroczeń o 20%, co jest logicznym wynikiem powrotu do aktywności po skutkach pandemii, która miała miejsce w 2020 r.
Jeśli chodzi o kwotę nałożonych mandatów, to również wzrosła do 88 mln euro w porównaniu do 74 mln w 2020 r.

Najczęstszymi wykroczeniami są te związane z prowadzeniem pojazdu i czasem odpoczynku – w 2021 r. wszczęto łącznie 64 031 spraw w porównaniu do 43 519 w 2020 r., ponad 60% z nich nadal ma charakter drobnych. W tym obszarze wyróżniają się wykroczenia związane z nieprzerwaną jazdą (ponad 3000 wykroczeń).