Hiszpania – Niewielki wzrost stawek przewozowych i zmniejszenie aktywności w II kwartale 2023 roku.

Hiszpańskie Ministerstwo Transportu, Mobilności i Agendy Miejskiej opublikowało wyniki Obserwatorium kosztów, cen i aktywności w transporcie towarowym za drugi kwartał 2023 roku. W raporcie podano, że koszty oleju napędowego spadły o 2,9%, co stanowi pozytywną tendencję. Jednakże równocześnie zauważono wzrost kosztów finansowania o 5,2% oraz kosztów ubezpieczenia o 6,5%.

Jeśli chodzi o stawki za przewóz, odnotowano wzrost o 3,7% w porównaniu z drugim kwartałem roku poprzedniego, a największy wzrost cen odnotowano w przypadku krótkich przejazdów, które wyniosły aż 12,7%. Dla dystansów między 50 a 100 kilometrów wzrost wyniósł 8,3%, podczas gdy na trasach powyżej 300 kilometrów wzrost był znacznie niższy, wynoszący jedynie 1,9%.

Co więcej, odnotowano spadek aktywności w przewiezionych tonokilometrach w drugim kwartale 2023 roku o 6,6% w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. Jedynie transport międzynarodowy zanotował niewielki wzrost o 1,8%.