Holandia – Od 2026 r. Holandia wprowadzi opłatę kilometrową dla ciężarówek.

Od 2026 r. rząd wprowadzi opłatę kilometrową dla ciężarówek (podatek od samochodów ciężarowych). Opłata zastąpi dotychczasowe podatki od ciężarówek. Od 2026 roku wszystkie pojazdy użytkowe powyżej 3,5 tony będą płacić za korzystanie z drogi. Oczekiwane roczne przychody z opłaty wynoszą około 256 milionów euro i wrócą do sektora transportowego. Będą wykorzystywane do zwiększenia zrównoważonego charakteru sektora, w tym do przejścia na bezemisyjny transport drogowy. Stowarzyszenie RAI jest przekonane, że Izba odpowiada na jej wezwanie do wprowadzenia rozróżnienia w opłatach od ciężarówek w zależności od emisji CO2, tak aby technologie bezemisyjne były stymulowane w jak największym stopniu. 

Badania nad infrastrukturą ładowania

Stowarzyszenie RAI jest również zadowolone, że Izba Reprezentantów zatwierdziła wniosek o dalsze badania nad dostępnością wystarczającej infrastruktury ładowania i tankowania oraz elektrycznych ciężarówek do zaopatrywania w przyszłości stref zerowej emisji. Stowarzyszenie RAI jest zaniepokojone nie tylko powolnym rozwojem bezemisyjnych ciężarówek, ale także dostępnością wystarczająco solidnej infrastruktury ładowania i tankowania, w tym wodoru. Jest to obecnie całkowicie niewystarczające do zaspokojenia przyszłych potrzeb energetycznych.

Na razie nic nie wiadomo na temat technologii, która zostanie zastosowana do poboru opłat, ale zakłada się, że system będzie oparty na normach niemieckich.