Ciężarówka na autostradzie w Holandii, ilustrująca spadek przewozów towarowych w 2023 roku.

Rekordowo niska liczba przewozów towarowych od 2015 roku w Holandii.

Holenderskie ciężarówki przewiozły w zeszłym roku 642 miliony ton towarów, co stanowi najniższy wynik od 2015 roku i spadek o 7% w porównaniu z poprzednim rokiem. W szczególności, transport krajowy zanotował gwałtowny spadek, o 50 milionów ton.

Z danych opublikowanych przez Statistics Netherlands wynika, że masa przewożona w kraju zmniejszyła się o 8,3%, osiągając 526 milionów ton w 2023 roku. W międzynarodowym transporcie drogowym masa spadła o 0,9%, wynosząc 116 milionów ton.

Szczególnie duży spadek odnotowano w przewozach towarów budowlanych. Masa przewożonych materiałów budowlanych, w tym piasku, żwiru i innych wyrobów, zmniejszyła się o 12,1%, z 140 milionów ton w 2022 roku do 123 milionów ton w 2023 roku. Z kolei przewóz towarów rolnych i artykułów spożywczych wzrósł o 5,3%.

Zdecydowana większość (81%) towarów była przewożona przez profesjonalnych przewoźników, czyli firmy transportowe. Przewiozły one ponad 519 milionów ton towarów, co oznacza spadek o 7,5%. Transport własny, w którym firmy przewożą swoje własne towary, spadł o 5%, osiągając 123 miliony ton w 2023 roku.