Niemcy – BLV-pro ostrzega przed konsekwencjami planowanej od 1 grudnia 2023 r. podwyżki opłat drogowych o 83 procent.

Federalne Stowarzyszenie Logistyki i Transportu (BLV-pro) wydało pilne ostrzeżenie dotyczące konsekwencji nadchodzącej podwyżki opłat za przejazd, która ma wejść w życie 1 grudnia 2023 roku. Sytuacja w sektorze transportu i logistyki pogarsza się, a skutki tej podwyżki opłat zapowiadają się niekorzystnie – donosi stowarzyszenie w swoim komunikacie prasowym. Według oświadczenia, zarówno dyrektor generalny Konstantin Popow, jak i rzecznik Thomas Hansch z BLV-pro zdecydowanie opowiadają się za ponownym rozważeniem tej radykalnej podwyżki.

Wspomina się o nadchodzącej „hiperinflacji”, która od grudnia 2023 roku stanowić będzie poważne zagrożenie dla całej gospodarki. BLV-pro podkreśla, że szczególnie dotknięte będą średnie firmy z sektora transportowego i logistycznego. Komunikat stowarzyszenia wyraża niepokój co do tego, że znaczne dodatkowe koszty związane z podwyżką opłat drogowych mogą doprowadzić wiele z tych przedsiębiorstw na skraj bankructwa. Sytuacja ta nie tylko zagraża miejscom pracy, ale także ma wpływ na bezpieczeństwo dostaw dla całej populacji.

„Dziś stoimy w obliczu egzystencjalnego zagrożenia dla naszego sektora i całej gospodarki. Planowana podwyżka opłat nie tylko prowadzi do upadku firm, ale także grozi dalszym wzrostem cen, co dotknie każdego obywatela. Opinia publiczna musi zdawać sobie sprawę, że ta decyzja zagraża naszej infrastrukturze dostaw” – powiedział dyrektor generalny BLV-pro, Konstantin Popow.