Niemcy-24 Listopada na terytorium Niemiec wprowadzono zaostrzone środki kontroli „3G”. Dotyczą również kierowców.

Aktualnie obowiązują poniższe zasady:

• Pracownicy, właściciele i operatorzy mają wstęp do miejsca pracy (gdzie nie można wykluczyć fizycznego kontaktu z innymi ludźmi), tylko jeśli zostali przetestowani, wyzdrowieli lub są zaszczepieni (niemiecka zasada: 3G, angielska: TRV, EC, DCC) i jeśli obecnie nie wykazują typowych objawów lub oznak zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
• Przy wejściu do miejsca pracy należy posiadać dowód szczepienia, dowód powrotu do zdrowia lub dowód negatywnego wyniku testu. Testy antygenowe mają ważność 24h, testy PCR – 48h.
• Należy zwrócić uwagę na wymagania dotyczące certyfikatu szczepienia, zwłaszcza w odniesieniu do dopuszczalnych szczepionek, szczegóły dostępne są na stronie: https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19
• Naruszenie powyższych przepisów jest wykroczeniem i może zostać ukarane grzywną.
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na regulacje w odniesieniu do miejsc pracy w sektorze logistycznym:

• Samochody ciężarowe, statki towarowe itp. są uważane za miejsca pracy. Zasada TRV obowiązuje również kierowców pojazdów ciężarowych, którzy przyjeżdżają do fabryk, magazynów, itp., gdzie nie można wykluczyć fizycznego kontaktu z innymi ludźmi. Nie ma wyjątku dla krótkich kontaktów zewnętrznych podczas załadunku lub rozładunku.
 
• Niemieccy właściciele firm mają możliwość stworzenia na miejscu obiektów testowych. W takim przypadku personel bez dowodu szczepienia lub wyzdrowienia może wejść na teren zakładu w celu natychmiastowego przebadania się na miejscu. Z tego powodu wskazane jest aby przed przybyciem na miejsce zweryfikować u niemieckich partnerów biznesowych, czy udostępniają urządzenia testowe.
Należy ponadto mieć na uwadze, że od 24 listopada z dalekobieżnych i krótkodystansowych środków transportu publicznego można korzystać tylko wtedy, gdy pasażerowie mają przygotowany dowód, że zostali przetestowani, przebyli zakażenie lub zostali zaszczepieni i noszą maskę medyczną (FFB2 lub porównywalną). Ta sama zasada dotyczy również lotów.

Dodajemy post z powyższa informacją dopiero dziś, ponieważ chcieliśmy sprawdzić jak na nowe przepisy zareagują niemieckie firmy.
Zebraliśmy informację od naszych klientów, iż na miejscach załadunku, rozładunku każda firma podchodzi do kontroli zupełnie inaczej.
Niektórzy kontrolują i nie wpuszczają kierowców bez zaświadczeń, inni tylko pytają czy kierowca jest zaszczepiony(nic nie sprawdzając) a pozostałe firmy nic nie sprawdzają.

Mamy nadzieję, że ustawodawca zauważy problem i wprowadzi wyjątki dla kierowców zawodowych.

? Źródło: tlp.org.pl