Niemcy – BAG poinformowało o wysokości kar za brak rejestrowania przekroczenia granicy w tachografie.

Niemiecki inspektorat ruchu drogowego, BAG, ogłosiło potencjalne kary za niewpisanie obowiązkowego kodu kraju po przekroczeniu granicy. Będzie to kosztować 250 euro dla kierowcy oraz, 750 euro dla firmy transportowej. 

BAG poinformowało, że aktualnie tylko pouczają kierowców, ale to może się wkrótce skończyć.

BAG poinformowało, że kary będą mogły być obniżone o połowę kwoty przy wykazaniu, iż brak spełnienia obowiązku wpisu kraju przekroczenia granic w tachografie nie było celowe.