Niemcy – BALM coraz częściej wykorzystuje system MAUT do kontroli przestrzegania przepisów kabotażowych.

Od października 2021 r. Federalny Urząd Logistyki i Mobilności (BALM) może wykorzystywać system opłat drogowych MAUT do kontroli przestrzegania przepisów kabotażowych. W 2022 r. organ uzyskał dostęp do danych dotyczących opłat drogowych w 77 przypadkach. „Podstawą tego było zawsze uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów kabotażowych podczas kontroli drogowych” – wyjaśnia prezes BALM Christian Hoffmann

Liczba naruszeń kabotażowych nie rośnie

Prezes BALM zaprzecza jednak podejrzeniom, że rośnie liczba nielegalnych przewozów kabotażowych. „Nie, tego nie da się udowodnić” – mówi. „Z prowadzonych przez nas regularnie od lat kontroli focusowych nie należy wnioskować, że nielegalny kabotaż się nasila lub że poszczególne segmenty są na niego szczególnie podatne”.

BALM poinformował, że w ubiegłym roku w przypadku naruszeń kabotażu nałożono około 2200 mandatów. Łączna kwota związanych z tym grzywien wynosi 3,8 mln euro.