Niemcy – Bundestag zgodził się na podwyższenie opłat drogowych MAUT od 2023 roku.

Niemiecki rząd niestety nie wsłuchał się w głos firm transportowych i wbrew zapowiedziom uchwalił podwyżki opłat drogowych.

„25 listopada 2022 r. Bundesrat uchwalił piątą nowelizację ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych, która obejmuje taryfy opłat drogowych mające obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

W nowych taryfach są przede wszystkim w większym stopniu uwzględnione zewnętrzne koszty związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz obciążeniem hałasem. Oprócz dotychczasowego zróżnicowania według klas emisji spalin taryfy są także zróżnicowane według kategorii wagowych, a w kategorii wagowej powyżej 18 ton jest ponadto wprowadzone rozróżnienie według klasy osi.” – Toll-Collect

?Stawki 01.01.2023r.

https://www.toll-collect.de/static/media/tc/informationen_tc/nutzer/mauttarife_2023_uebersicht/tabelle_tarife_23__pl_.pdf? Źródło: Toll-Collect