Niemcy – Federalne Ministerstwo Transportu chce od 1 stycznia 2023 roku podnieść opłatę (MAUT) za przejazd ciężarówką

Federalne Ministerstwo Transportu przedstawiło projekt ustawy o zwiększeniu opłat drogowych od samochodów ciężarowych. Ponadto w niektórych przypadkach zmieni się sposób obliczania opłaty drogowej. Od 2023 do 2027 roku średni dochód powinien wzrosnąć do około 8,304 mld euro rocznie.

„Opłata za przejazd ciężarówką stanowi zachętę do korzystania z pojazdów użytkowych o najniższej możliwej emisji przy najniższej stawce opłaty drogowej. Promuje internalizację kosztów zewnętrznych, ponieważ stawki opłat drogowych uwzględniają koszty zewnętrzne powodowane przez drogowy transport towarów. Obowiązek poboru opłat może mieć pozytywny wpływ na udział transportu kolejowego i żeglugi śródlądowej w wykonywaniu przewozów towarowych.”

Lista proponowanych stawek opłaty drogowej:

 • Stawka częściowa za koszty infrastruktury:
  dopuszczalna masa całkowita  7,5 do <12 t:  0,067 (poprzednio: 0,065)
  dopuszczalna masa całkowita 12 do 18 t: 0,109 (poprzednio: 0,112)
  dopuszczalna masa całkowita >18 t i liczba osi do 3 : 0,143 (poprzednio: 0,155)
  dopuszczalna masa całkowita >18 t i liczba osi do 4: 0,155 (poprzednio: 0,169)
 • Stawka częściowego myta za koszty zanieczyszczenia powietrza w euro/km
  Euro 6(poprzednio dla wszystkich 0,012): 
  7,5 do <12 t: 0,015; 
  12 – 18T: 0,015;
  >18 t do 3 osi: 0,022; 
  >18 t z 4 i więcej osiami: 0,023
  Euro 5, EEV1 (poprzednio dla wszystkich 0,023): 
  7,5 do <12 t: 0,043; 
  12 – 18T: 0,052; 
  > 18 t do 3 osi: 0,062; 
  >18 t z 4 i więcej osiami: 0,062
 • Stawka częściowa za koszty związane z hałasem w euro/km
  dopuszczalna masa całkowita  7,5 do <12 t:  0,016
  dopuszczalna masa całkowita 12 do 18 t: 0,016
  dopuszczalna masa całkowita >18 t i liczba osi do 3: 0,016
  dopuszczalna masa całkowita >18 t i liczba osi do 4: 0,012