Niemcy-Waterland kupuje dużego niemieckiego przewoźnika drogowego Duvenbeck.

Według doniesień niemieckich mediów branżowych właściciel/dyrektor Thomas Duvenbeck rodzinnej firmy sprzedaje inwestorowi około 70% udziałów. Mniejszościowy udział w wysokości 30% nadal pozostawałby w rękach rodziny. Cena, jaką Waterland zapłacił za pakiet większościowy, nie została ujawniona, ale wiadomo, że obie strony chcą sfinalizować przejęcie do końca pierwszego kwartału tego roku.

Mówi się, że dzięki przejęciu firma Duvenbeck, która specjalizuje się w transporcie samochodowym, nie tylko chciałaby zapewnić ciągłość działalności transportowej, ale także chciała przyciągnąć wystarczający kapitał inwestycyjny na rozwój w przyszłości grupy. Wiąże się to z ekspansją międzynarodową i kolejnymi akwizycjami. Według menedżera Waterland, Carstena Rahlfsa, inwestor chce przede wszystkim „systematycznie” budować na solidnych podstawach i formule logistycznej firmy Duvenbeck.

Duvenbeck ma obecnie 33 lokalizacje w Europie i posiada filie poza Niemcami w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Austrii, Rumunii i Hiszpanii. Połowa obrotów firmy Duvenbeck pochodzi z krajowego rynku niemieckiego. W logistyce firma znajduje się w pierwszej trzydziestce w Niemczech.

Waterland zarządza funduszem o wartości około 9 miliardów euro i ma udziały w logistyce w Global Transport Solutions Group (części zamienne do statków) i Dematra (magazynowanie i dystrybucja).

? Źródło: nt.nl