Niemcy – Od 1 stycznia 2024 r. ustawowa minimalna płaca godzinowa w Niemczech wzrośnie.

Od 1 stycznia 2024 r. ustawowa minimalna płaca godzinowa w Niemczech wzrośnie z 12 euro do 12,41 euro.
Taka jest propozycja komisji, która co dwa lata dokonuje przeglądu poziomu ustawowej płacy minimalnej w Niemczech. 
Zwykle opinię tę akceptuje rząd niemiecki. Oczekuje się, że do 1 stycznia 2025 r. płaca minimalna wzrośnie do 12,82 euro.