Niemcy – Od grudnia 2023 roku opłaty drogowe będą zależne od klasy emisji CO2.

Od 1 grudnia 2023 roku, opłaty drogowe w Niemczech zostaną uzależnione od klasy emisji CO2 pojazdu, zgodnie z unijną dyrektywą z 2022 roku. Wysokość opłaty drogowej zostanie określona na podstawie przyporządkowania pojazdu do jednej z pięciu klas emisji dwutlenku węgla.

Prognozuje się, że w przypadku ciężarówek spełniających normę Euro VI, stawka opłaty drogowej w Niemczech wzrośnie o około 83 procent, osiągając 35,4 centa za każdy przejechany kilometr.

Ustalenie klasy emisji CO₂
Pojazdy, które nie posiadają dokładnej dokumentacji dotyczącej emisji CO₂ (zwłaszcza pojazdy zarejestrowane przed 1 lipca 2019 r.) lub te, które obecnie przekraczają ustaloną wartość referencyjną emisji CO₂, zostaną automatycznie przypisane do klasy emisji CO₂ 1.

W sytuacji, gdy pojazd spełnia kryteria pozwalające na jego przypisanie do wyższej klasy emisji CO₂, właściciel pojazdu jest zobligowany do złożenia wniosku o zmianę klasyfikacji emisji u operatora opłat drogowych.

Zmiany opłat drogowych w pozostałych krajach UE

Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej, pozostałe kraje członkowskie UE również przygotowują się do wprowadzenia nowej metody oceny emisji CO₂ pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony i ich przyporządkowania do jednej z pięciu kategorii emisji CO₂.

Data wdrożenia regulacji w pozostałych państwach członkowskich UE nie jest jeszcze ustalona.