Niemcy – Rząd zarezerwował 400 mln euro na dofinansowania infrastruktury szybkiego ładowania dla samochodów ciężarowych i dostawczych.

Federalne Ministerstwo Transportu ogłosiło nowy program finansowania. Wsparciem finansowym objęte są komercyjnie wykorzystywane punkty szybkiego ładowania o mocy co najmniej 50 kW, w tym punkty ładowania samochodów ciężarowych.

Rząd federalny przekazuje łącznie 400 milionów euro. Dofinansowane są „wydatki inwestycyjne na infrastrukturę szybkiego ładowania” oraz „wydatki na przyłączenie do sieci oraz montaż linii i przyłączy elektrycznych, w tym prace inżynieryjne”. Do finansowania kwalifikuje się również sprzęt techniczny, taki jak magazynowanie energii elektrycznej.

Obowiązuje następująca zasada: Każda firma może złożyć tylko jeden wniosek. W przypadku mniejszych firm możliwa jest stopa dofinansowania w wysokości do 40 proc., natomiast większe przedsiębiorstwa otrzymują do 20 proc. W każdym razie dofinansowanie jest ograniczone do 5 milionów euro na wniosek, niezależnie od tego, ile planuje się stacji szybkiego ładowania.

„Przy mocy ładowania w punkcie ładowania od 50 do 149 kW maksymalna kwota dofinansowania na punkt ładowania wynosi 14 000 euro dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz 7 000 euro dla dużych przedsiębiorstw. W przypadku punktów ładowania o maksymalnej mocy ładowania powyżej 150 kW małe i średnie firmy otrzymają maksymalnie 30 000 euro, a duże 15 000 euro.”