Niemcy – Spotowe przewozy drogowe z Niemiec spadły w drugim kwartale tego roku o połowę w porównaniu z rokiem poprzednim.

Według danych internetowej giełdy transportowej Timocom, spotowe przewozy ciężarówek z Niemiec do Holandii spadły o połowę w drugim kwartale tego roku w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast transport drogowy z Holandii do Niemiec zmniejszył się o 40%.

W drugim kwartale tego roku na rynku spot w całej Europie dostępnych było średnio o 46,3% mniej ofert frachtów niż w tym samym kwartale ubiegłego roku. Transport między Niemcami a Belgią zmniejszył się o 56%, a transport z Niemiec do Francji o 53%. W rezultacie średnia europejska stawka za frachtowy kilometr w drugim kwartale była o 14,1% niższa niż w drugim kwartale 2022 roku.

Timocom opiera swoje wyliczenia na danych od 53 000 klientów. Codziennie na ich internetowej giełdzie transportowej publikuje się około 1 miliona ofert dotyczących międzynarodowego transportu.

Całkowity wolumen ładunków spotowych przewożonych w całej Europie spadł poniżej wartości z zeszłego roku, a nawet poniżej poziomów sprzed pandemii. Według Timocom, ostatnie dwa lata były „niezwykłe” ze względu na pandemię. W tym czasie transport drogowy towarów „znacząco się uspokoił”.

Timocom przewiduje, że niemiecka gospodarka ponownie się ożywi w ciągu roku. Według nich, mimo słabego początku pierwszego kwartału, w drugim kwartale pojawiły się oznaki wzrostu popytu na transport.