Każdy pracodawca ma obowiązek założenia, prowadzenia, a także przechowywania dokumentacji pracowniczej. Obejmuje ona zarówno akta osobowe pracowników firmy, jak i inne rodzaje dokumentów dotyczących kwestii związanych ze stosunkiem pracy. Należy pamiętać, że dokumentacja pracownicza to jeden z istotniejszych elementów prowadzenia działalności. Stanowi ona zabezpieczenie ustalonych warunków pracy pracownika i firmy, z którą umowa zostaje zawarta. W czasie kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Inspekcję Transportu Drogowego sprawdzane są przede wszystkim dokumenty kadrowo-płacowe. To na podstawie zawartej w nich treści kontrolerzy opierają swoje dalsze działania. Przygotowywanie dokumentacji pracowniczej to złożony proces. Wynika to z tego, że musi ona uwzględniać zapisy zgodne z ustawą o czasie pracy kierowców, Kodeksem pracy, ustawą o transporcie drogowym, jak również unijnymi rozporządzeniami. Tworzenie dokumentacji warto powierzyć profesjonalistom, którzy będą pamiętać o każdej istotnej kwestii.

Gwarancja dokumentacji dopasowanej do warunków firmy

Jak wynika z zapisów zawartych w Kodeksie pracy, w regulaminie czy umowie nie mogą znaleźć się zapisy mniej korzystne dla pracowników niż przepisy znajdujące się we wspomnianym akcie lub innych ustawach. Dokument ten musi pozostawać w zgodzie z obowiązującymi przepisami, ale jednocześnie może przedstawiać rozwiązania najkorzystniejsze dla pracodawcy. Ważne jest więc jego odpowiednie przygotowanie. Nasza firma śledzi na bieżąco zmiany w zapisach prawnych, które dotyczą regulaminów, umów oraz obwieszczeń. Informujemy o tym klientów i dostosowujemy dokumenty do nowych wytycznych.

Gwarancja dokumentacji zgodnej z prawem krajów Unii Europejskiej

Biorąc pod uwagę liczbę realizowanych zadań transportowych, działające w Polsce firmy transportowe są pod tym względem liderem w Europie. Należy podkreślić, że ich pracownicy podlegają przepisom prawa także tych krajów, w których aktualnie przebywają. Gwarantujemy, że wszystkie umowy i inne dokumenty pracownicze przygotowujemy zgodnie ze standardami państw Unii Europejskiej. Dotyczy to także pomocy podczas zgłaszania kierowców do platform płac minimalnych i przy rozliczaniu ich w prawidłowy sposób. Ponadto zawsze służymy fachową poradą.

Jeśli masz pytania - napisz do nas.
Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie
Skontaktuj się