Jeśli wybierzesz naszą ofertę, będziemy kontrolować pracę kierowców. Sprawdzimy:

  • czy Twoi pracownicy manipulują przy tachografach,
  • czy zatrudnieni u Ciebie kierowcy jeżdżą bez karty lub używają kilku z nich jednocześnie, 
  • czy w Twoich danych pojawiają się ostrzeżenia o manipulacjach,
  • czy kalibracja została przeprowadzona poprawnie i nie ma błędów, które można kwalifikować jako manipulację,
  • czy jesteś narażony na kary i utratę dobrej pozycji za fałszowanie danych.

Ponadto zapewniamy weryfikację naruszeń czasu pracy zgodnie z wytycznymi określonymi przez Państwową Inspekcję Pracy. Każdego miesiąca przygotowujemy też raporty i zestawienia, których tematem głównym jest analiza czasu pracy kierowcy i samochodu z uwzględnieniem Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz Umowy AETR.

Jeśli masz pytania - napisz do nas.
Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie
Skontaktuj się