Ewidencja czasu pracy Kierowców
Zgodnie z obowiązującą ustawą z 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców, pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy swojego pracownika. Może ona przybierać formę:  zapisów na wykresówkach,  wy...
Więcej
Rozliczanie podróży służbowych kierowcy w ruchu krajowym
Oferujemy usługę rozliczania delegacji kierowców, która odgrywa istotną rolę zwłaszcza dla właścicieli firm transportowych. Dostosowanie stawek za podróż służbową w prawidłowy sposób sprawia, że firma ponosi real...
Więcej
Rozliczanie płacy minimalnej w Unii Europejskiej
W 2015 r. niektóre kraje Unii Europejskiej opowiedziały się za wprowadzeniem wewnątrzkrajowych przepisów, które miałyby regulować podstawowe zasady delegowania pracowników do pracy na terenie ich kraju. Z inicjatywą stworzen...
Więcej
Współpracujemy z Przedstawicielami transportu w krajach objętych takim obowiązkiem
Każdy przedsiębiorca oferujący swoje usługi poza granicami kraju, musi przestrzegać przepisów obowiązujących w danym miejscu. Rozwiązania prawne w zakresie transportu są różne w zależności od kraju UE. W związku z tym świadcząc usługi na...
Więcej
Weryfikacja manipulacji i naruszeń kierowcy
Jeśli wybierzesz naszą ofertę, będziemy kontrolować pracę kierowców. Sprawdzimy: czy Twoi pracownicy manipulują przy tachografach, czy zatrudnieni u Ciebie kierowcy jeżdżą bez karty lub używają kilku z nich jednocześnie,  czy w Twoich danyc...
Więcej
Zapewniamy stały kontakt z ekspertem dla kierowcy oraz kadry kierowniczej
Specjalnie dla naszych klientów stworzyliśmy infolinię, z którą mogą połączyć się zarówno kierowcy, jak i osoby odpowiedzialne za zarządzanie transportem. W ten sposób zapewniamy możliwość stałego kontaktu z ekspertem. Dzięk...
Więcej
Przygotowanie umów oraz regulaminów pracy i wynagrodzenia dokumentacji pracowniczej
Każdy pracodawca ma obowiązek założenia, prowadzenia, a także przechowywania dokumentacji pracowniczej. Obejmuje ona zarówno akta osobowe pracowników firmy, jak i inne rodzaje dokumentów dotyczących kwestii związanych ze stosunkiem...
Więcej
Szkolenia dla kierowców oraz pracowników firm transportowych
Oferujemy profesjonalne szkolenia skierowane do osób prowadzących przedsiębiorstwo transportowe oraz zawodowych kierowców. Ponadto zapewniamy szkolenia wewnętrzne, a ich zakres oraz forma są dostosowywane do potrzeb konkretnego przedsiębi...
Więcej
Wsparcie podczas kontroli PiP oraz ITD
Zajmujemy się przygotowywaniem dokumentów, jakie są wymagane podczas kontroli dokonywanej przez Inspekcję Transportu Drogowego lub Państwową Inspekcję Pracy. Dokładnie analizujemy całą dokumentację, aby wykluczyć ryzyko wykrycia naruszeń podczas...
Więcej

s.o.sdla kierowcy

Potrzebujesz pilnie porady lub natychmiastowej interwencji?

Wsparciedla właścicieli firm

Zmiany w prawie, aktualizacje.Z nami będziesz na bieżąco!