Polska – Dziś wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy, które wdrażają m.in. dyrektywę dotyczącą work-life balance.

Od 26 kwietnia 2023 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 9 marca 2023 r., która implementuje unijną dyrektywę dotyczącą work-life balance. Zmiany wprowadzą nowe prawa pracownicze, dodatkową ochronę przed zwolnieniem oraz nowe obowiązki informacyjne w zakresie umów o pracę.

Nowe regulacje przewidują między innymi:

– Dodatkową przerwę
Jeśli pracownik pracuje powyżej 9 godzin, otrzymuje dodatkowe 15 minut przerwy, a jeśli pracuje powyżej 16 godzin, przysługuje mu kolejna 15-minutowa przerwa.

– Prawo pracownika do równoległego zatrudnienia
Pracodawca nie będzie mógł zabronić swojemu pracownikowi pracy w innej firmie (są wyjątki).

– Zmiana formy zatrudnienia
Pracownik, będzie mógł raz w roku wystąpić z wnioskiem o zmianę warunków zatrudnienia. 

– Prawo do szkolenia
Jeżeli na stanowisku, które zajmuje pracownik, będzie konieczne przeprowadzenie szkolenia, to takie szkolenia będą odbywały się na koszt pracodawcy i w miarę możliwości w godzinach pracy pracownika.

– Umowa o pracę na okres próbny
Czas trwania umowy na okres próbny zostanie powiązany z planowanym okresem zatrudnienia pracownika po okresie próby, i będzie wynosił od 1 miesiąca do 3 miesięcy, jeżeli będzie to uzasadnione rodzajem pracy.

Należy zwrócić uwagę na poniższe zmiany, które również mają istotne znaczenie:

– Większa ochrona pracowników przed zwolnieniem
– Ochrona dla pracownika przed niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę
– Informacja o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu
– Większe uprawnienia pracowników i członków ich rodzin

? Źródło: gov.pl