Polska – Od 1 sierpnia do 30 września przestanie obowiązywać limit tonażowy na warszawskim odcinku S2 pomiędzy węzłami Opacz i Lubelska.

Na okres dwóch miesięcy, od 1 sierpnia do 30 września br., przestanie obowiązywać godzinowy zakaz poruszania się pojazdów o masie dopuszczalnej powyżej 16 ton. Dotyczy to odcinka S2 pomiędzy węzłami Opacz i Lubelska. W tym okresie wszystkie pojazdy ciężarowe będą mogły przejechać przez całą S2 w Warszawie. Obserwacja a następnie analiza ruchu będą stanowić materiał do dalszego rozwoju strategii zarządzania ruchem w Warszawskim Węźle Drogowym.

„Przypomnijmy, że obecnie w szczytach: porannym (7.00 – 10.00) oraz popołudniowym (16.00 – 20.00) obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów o masie dopuszczalnej powyżej 16 ton. Po wprowadzeniu czasowej zmiany w organizacji ruchu przeprowadzimy pomiary natężenia ruchu i ocenimy warunki bezpieczeństwa.” – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Wprowadzone zmiany oznakowania będą polegały na zasłonięciu znaków B-5 z tabliczkami 16 t oraz tablic F-6, co będzie oznaczało czasowe zniesienie zakazu poruszania się pojazdów powyżej 16 t. Ponadto zostanie usunięte oznakowanie poziome i zasłonięte oznakowanie pionowe wyznaczające zatoki do kontroli pojazdów, które są zlokalizowane na węźle Warszawa Lotnisko i pomiędzy węzłami Lubelska a Patriotów.

? Źródło: gov.pl