Polska – Od 21 maja 2022 r. pojazdy o DMC 2.5-3.5 tony realizujące transport międzynarodowy muszą posiadać licencję transportową

Od 21 maja 2022 r. przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony i nieprzekraczającymi 3,5 tony na obszarze Unii Europejskiej są obowiązani posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową.

Przewoźnik wnioskujący o wydanie licencji transportowej powinien spełniać następujące wymagania:

– Posiadać kompetencje zawodowe do zarządzania operacjami transportowymi – potwierdzone Certyfikatem Kompetencji Zawodowych (CKZ)
– Posiadać zabezpieczenie finansowe – 1800e na pierwszy pojazd i 900e na każdy kolejny wykorzystywany pojazd
– Posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich UE
– Posiadać dobrą reputację

Wymóg ten nie dotyczy przedsiębiorców, którzy wykonują wyłącznie krajowy transport drogowy rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

? Źródło: gov.pl