Polska – Od 29 maja 2022 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ewidencjonowania czasu pracy kierowców.

Od 29 maja 2022 r. (data wejścia w życie art. 25 ustawy o czasie pracy kierowców po zmianie) zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy będą znacząco inne niż obowiązujące przed tą datą. Przedsiębiorca zarządzający firmą transportową ma obowiązek prowadzenia papierowej lub elektronicznej ewidencji czasu pracy kierowcy

Ewidencja czasu pracy prowadzona od 29 maja 2022 roku obejmuje:

– liczbę godzin przepracowanych z uwzględnieniem rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy,
– liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej,
– liczbę godzin nadliczbowych,
– liczbę dni wolnych od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
– liczbę godzin dyżuru z uwzględnieniem godziny jego rozpoczęcia i zakończenia, a także ze wskazaniem, czy dyżur był pełniony w domu,
– rodzaj i wymiar zwolnień od pracy,
– rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
– wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy

Do tej pory ewidencja czasu pracy kierowcy przechowywana musiała być przez 3 lata od dnia zakończenia okresu pracy. Według nowego rozporządzenia czas przechowywania ewidencji to 10 lat, a pracownik ma prawo w każdej chwili zawnioskować o jej udostępnienie.