Polska-Od stycznia za fałszowanie zapisów w tachografie, kierowca straci prawo jazdy na trzy miesiące.

Nie tylko kara finansowa, ale też zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące grozi kierowcy za jazdę na magnesie, z wyłącznikiem, zabronionym oprogramowaniem, bez karty zalogowanej w tachografie czy też za używanie cudzej karty lub wykresówek albo jazdę z odłączonym tachografem. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2022 r.

Po nowelizacji kodeksu drogowego, kierowcy który stosuje niedozwolone praktyki, obok kary grzywny będzie grozić utrata prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021, poz. 2328) zatrzymanie prawa jazdy będzie grozić kierowcy, który podczas bieżącego dziennego czasu prowadzenia pojazdu wykonując przewóz pojazdem wyposażonym w tachograf:

a)    wbrew obowiązkowi nie będzie rejestrował za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi,
b)    będzie używał cudzej karty kierowcy, używał co najmniej dwóch własnych kart kierowcy, używał cudzej wykresówki, używał jednocześnie kilku wykresówek,
c)    będzie korzystał z niedozwolonego urządzenia, przedmiotu lub zmienionego oprogramowania umożliwiającego lub powodującego podrabianie lub przerabianie danych rejestrowanych przez tachograf,
d)    lub w przypadku kiedy tachograf został odłączony.
Odebranie prawa jazdy ma stanowić szybką i nieuchronną reakcję na jedne z najpoważniejszych naruszeń stwierdzanych podczas kontroli drogowych, a ze względu na dolegliwość istotną z punktu widzenia pracy zawodowego kierowcy, jak i zatrudniającego go przedsiębiorcy, powinno zniechęcić do stosowania tego typu niedozwolonych praktyk.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 2328

? Źródło: gov.pl