Polska – Prawie 249 mln unijnego dofinansowania na rozwój ratownictwa drogowego w Polsce.

23 czerwca 2022 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych została zawarta umowa o dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V”. Beneficjentem dofinansowania w ramach podpisanej umowy jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V” zakłada doposażenie Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie drogowym. W jego ramach zakupionych zostanie 289 szt. specjalistycznego sprzętu i samochodów ratowniczych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

– Podpisana umowa o dofinansowanie ze środków europejskich kolejnego elementu systemu bezpieczeństwa drogowego to ważny krok w stronę rozwoju ratownictwa drogowego w Polsce. Odpowiednie doposażenie służb w tym obszarze jest kluczowe, aby mogły one skutecznie przeprowadzać akcje ratownicze na polskich drogach – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

? Źródło: gov.pl