Polska – Sejm przyjął ustawy, które m.in. wprowadzają do polskiego porządku prawnego Pakiet Mobilności.

26 stycznia 2022 r. na pos. nr 47 Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw.
Następnie ustawa trafi do Prezydenta, a po szybkiej publikacji, pierwsze jej przepisy (likwidacja podróży służbowej) zaczną obowiązywać od 2 lutego br.

Zmiany dotyczą dostosowania polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej tworzących tzw. Pakiet Mobilności I, dotyczących m.in. zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych oraz wprowadzenia zmian mających na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego

W kilku kolejnych publikacjach postaramy się przybliżyć wprowadzone zmiany.