Polska – Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą zakaz wyprzedzania dla ciężarówek na autostradach i drogach ekspresowych.

26 maja 2023 r. Sejm przegłosował projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz niektórych innych ustaw m.in. przepisy zabraniające kierującemu pojazdem o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów ciężarowych obowiązującej na danej drodze.

– Kierowcy pojazdów ciężarowych często wyprzedzają się przy minimalnej różnicy prędkości, nierzadko wynoszącej 1-2 km/h. Manewr taki jest wykonywany na tyle długo, że dochodzi do powstawania zatorów, bo dopuszczalna prędkość takich pojazdów wynosi 80 km/h, przy dopuszczalnej maksymalnej prędkości dla pojazdów osobowych 120 km/h na drogach ekspresowych i 140 km/h na autostradach. Dzięki wprowadzeniu zakazu wyprzedzania się ciężarówek na drogach ekspresowych i autostradach podniesiemy bezpieczeństwo i zwiększymy płynność ruchu na tych trasach – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Naruszenie przepisu dotyczącego zakazu wyprzedzania będzie karane mandatem 1000 zł (lub 2000 zł w przypadku recydywy) oraz 15 punktów karnych.

? Źródło: gov.pl