Polska – System umożliwiający wydawanie elektronicznego profilu kierowcy zawodowego nadal nie działa.

Od 6 kwietnia kierowcy ubiegający się o kwalifikację wstępną lub chcący przedłużyć ważność swoich zawodowych uprawnień do kierowania, muszą posiadać cyfrowy Profil Kierowcy Zawodowego. Takie przepisy zostały wydane jako rozporządzenie ministra infrastruktury.

Profil Kierowcy Zawodowego (w skrócie PKZ) można uzyskać w wydziale komunikacji starostwa. Samorządy jednak nadal nie wydają profili, albowiem nie mają własnych przepisów wykonawczych. Kolejnym problemem jest fakt, iż PKZ działa w systemie informatycznym Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, który nadal nie jest aktywny.

Z informacji uzyskanych w urzędach komunikacji wynika, że urzędnicy nie mają technicznej możliwości generowania PKZ. Urzędnicy za każdy razem odsyłają interesantów bez Profilu Kierowcy Zawodowego oraz nie informują kiedy problem zostanie rozwiązany.

Przypominamy, że kierowcy poruszający się po terytorium naszego kraju w czasie pandemii mogą nie posiadać ważnych uprawnień. Gdy przestaną działać nadzwyczajne przepisy będzie trzeba odświeżyć dokumenty w ciągu 60 dni. Kierowców poruszających się ruchu międzynarodowym, pandemiczne ułatwienia nie obowiązują.