Polscy przewoźnicy zawieszają protesty przed przejściami granicznymi z Ukrainą.

Porozumienie w sprawie zawieszenia protestu przewoźników na polsko-ukraińskiej granicy zostało oficjalnie podpisane. W rezultacie tego porozumienia, protest na drogowych przejściach granicznych w trzech lokalizacjach: Korczowa, Hrebenne, Dorohusk, zostanie wstrzymany do 1 marca.

Główne punkty porozumienia obejmują:

  1. Prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie zmian w krajowym prawodawstwie.
  2. Propozycje zmian do umowy między Unią Europejską a Ukrainą.
  3. Monitorowanie realizacji ustaleń strony polskiej i ukraińskiej, zwłaszcza w zakresie usprawnienia odprawy granicznej pojazdów powracających z Ukrainy bez ładunku oraz wzmocnienia systemu kontroli polskich służb w wykrywaniu nieuprawnionych i nieobjętych umową UE-Ukraina przewozów.
  4. Prowadzenie analiz w konsultacji ze społeczeństwem w celu rozważenia możliwości wsparcia finansowego.
  5. Wprowadzenie zmian ustawowych mających na celu eliminację nielegalnych praktyk, w tym uruchomienie systemu SENT, precyzyjne określenie obowiązków spedytorów, nadawców i odbiorców w zakresie zlecenia przewozu drogowego podmiotom nieuprawnionym oraz wzmocnienie systemu sankcji w tej kwestii.
  6. Realizacja punktu piątego, czyli zaproszenie przedstawicieli Komitetu Protestujących przez ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka do udziału w pracach Zespołu do spraw Rozwiązania Problemów na Polsko-Ukraińskiej Granicy, została ogłoszona podczas konferencji prasowej.

Źródło: gov.pl