Rumunia – Krajowy Związek Przewoźników Drogowych bada możliwość wprowadzenia weekendowych zakazów ruchu dla ciężarówek.

UNTRR (Krajowy Związek Przewoźników Drogowych Rumunii) przeprowadza ankietę wśród firm członkowskich dotyczącą propozycji legislacyjnej wprowadzenia ograniczeń ruchu na całej sieci drogowej dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 7,5 tony w piątki, soboty i niedziele.

„Projekt ustawy przewiduje zmiany w dekrecie rządu rumuńskiego nr 43 z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie ustroju drogowego. Proponuje się wprowadzenie ograniczeń w ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony po sieci dróg krajowych:
– w piątki od 15:00 do 21:00;
– w soboty od 09:00 do 21:00;
– w niedziele od 09:00 do 21:00;
– w przeddzień święta od 15:00 do 21:00;
– w święta od 09:00 do 21:00.”

„Według raportu Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu w 2019 r. Rumunia zajęła ostatnie miejsce w rankingu bezpieczeństwa ruchu drogowego z najwyższą liczbą zgonów na 1 mln mieszkańców – 96 zgonów, co znacznie przewyższa średnią europejską wynoszącą 51 zgonów na milion mieszkańcy. Wskaźnik śmiertelności na drogach, definiowany jako liczba ofiar śmiertelnych odnotowanych średnio na 100 poważnych wypadków drogowych, utrzymywał się na stałym poziomie w latach 2019-2021, ponieważ infrastruktura drogowa była niewystarczająca w stosunku do dużej liczby pojazdów poruszających się po kraju”. – Nota wyjaśniająca do projektu ustawy

W dokumencie zauważono również, że w weekendy i święta odnotowuje się wzmożone wartości ruchu w kierunku miejscowości turystycznych i rozrywkowych lub z terenów miejskich na tereny wiejskie i odwrotnie. Tym samym ruch drogowy krzyżuje się z ruchem ciężkim międzynarodowych pojazdów ciężkich na wszystkich drogach krajowych, co powoduje korki, kongestię, wysokie zużycie paliwa, zanieczyszczenie środowiska i liczne wypadki śmiertelne.

? Źródło: untrr.ro